Implementácia moderného výučbového programu v strednej Ázii

Bojnice 4.8.2020. Súčasná doba si čoraz viac žiada implementáciu nových, v praxi overených metód výučby dostupnou formou prostredníctvom informačno-komunikačných prostriedkov. Významný posun a modernizácia v oblasti dištančného štúdia vďaka automatizácii a digitalizácii v produkčných podnikoch je dnes benefitom, ktorý posúva výučbové programy na novú úroveň. Profesor Štefan Kassay s tímom pripravuje na zimný semester pre univerzity a vysoké školy novú platformu dištančného vzdelávania na základe teoretických poznatkov univerzít a praktických výstupov z produkčného podniku. Profesor Štefan Kassay a JUDr. Ján Bóry spolu s manželkami v diskusii počas neformálneho stretnutia na vysunutom pracovi

Archív