Životné jubileum profesora Štefana Kassaya

Gratulácie, blahoželania a ohlasy