Bližšie k životu

Pezinok 22.3.2020. Vydavateľstvo Professor, s.r.o. v týchto dňoch pripravuje novú publikáciu profesora Štefana Kassaya s názvom Bližšie k životu, ktorá integruje poznatky viacerých vedných disciplín, konfrontuje, prehodnocuje, nazerá na rozvoj v perspektíve budúcich rokov, pri súčasnej reakcii na aktuálne problémy. Štefan Kassay od detstva spoznával život - vyrobil si svoj prvý bicykel a cez poštové známky spoznával svet. Ohmatával život rukami sústružníka aj hlavou inžiniera, doktora filozofie a profesora. Prečítal a napísal množstvo kníh, robil rozhovory so stovkami významných osobností. Nehodnotil ich, nepodsúval im svoje názory na život - iba počúval a dostával sa tak bližšie k životu. E

Poslucháčom ekonomických predmetov na domáce štúdium

Pezinok 21.3.2020. Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania v spolupráci s webovým portálom www.kassaybooks.com ponúka poslucháčom ekonomických predmetov v rámci domáceho štúdia v elektronickej forme zdarma edičný rad RIADENIE. Reaguje tak na zvýšený dopyt po odbornej spisbe ekonomického zacielenia v posledných dňoch z dôvodu dočasného prerušenia denného štúdia na univerzitách a vysokých školách. Edičný rad RIADENIE je prístupný zdarma online na adrese: https://www.kassaybooks.com/riadenie-knihy v slovenskom jazyku https://www.kassaybooks.com/managementbooks v anglickom jazyku https://www.kassaybooks.com/uwed v ruskom jazyku Pre sprístupnenie publikácii kliknite na pož

Horalky súčasťou núdzových balíčkov s drogériou a potravinami

Pezinok 20.3.2020. Donášková služba Bistro.sk reaguje na mimoriadnu situáciu spustením donášky balíčkov so základnými potrebami. V snahe uľahčiť ľuďom dodržiavanie obmedzení a minimalizovať medziľudský kontakt pri zabezpečovaní základných potrieb, ponúka okrem praktických balíčkov aj úplne bezkontaktnú donášku. Súčasťou núdzových balíčkov s potravinami sú aj obľúbené Horalky, ktoré vďaka svojmu vyváženému zloženiu zostávajú dlhší čas rovnako chutné. Obvodovo máčané oblátky s arašidovou krémovou náplňou sú známe aj za hranicami nášho štátu a reprezentujú tradičný sortiment produktov zo Slovenska. „Postupne, ako to bude možné z pohľadu zásobovania, budeme pridávať ďalšie tovary a balíčky,“ uvá

„Svet nie je malý, ale je čoraz menší“...

Bratislava 20.2.2020. Knižka dvoch profilujúcich autorov VEDY, vydavateľstva SAV, Štefana Lubyho a Vojtecha Rušina, je kronikou ich putovania za novými poznatkami i javmi, medzi ktorými centrálne postavenie majú zatmenia Slnka. Popredný slovenský fyzik a organizátor vedy profesor Štefan Luby vo svojich črtách spomína na svoje zahraničné cesty tak zo začiatku svojej vedeckej kariéry, ako aj z obdobia pôsobenia vo vedení Slovenskej akadémie vied. Jednotlivé kapitoly sú kaleidoskopom postrehov a dojmov z krajín od Ameriky až po Ďaleký východ. Jeho poviedky a črty nie sú jednoduchým cestopisom – reflektujú aj autorov vnútorný svet, zaujmú svojou múdrosťou a humorom Audiovizuálny záznam zo slávno

Prezentácia duševných produktov zo Slovenska na Univerzite svetového hospodárstva a diplomacie v Taš

Taškent 25.2.2020. Na Univerzite svetového hospodárstva a diplomacie (UWED) v Taškente prezentoval profesor Štefan Kassay a Ing. Miroslav Buch v spolupráci s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky v Uzbekistane, J.E. Jánom Bórym projekt Spoločnej európskej produkčnej platformy. Formou okrúhleho stola sa prezentácie zúčastnili významné osobnosti z Ministerstva zahraničných vecí Uzbeckej republiky, pobočky univerzity MGIMO v Uzbekistane, Centra pre hospodársky rozvoj a reformy kancelárie prezidenta Uzbeckej republiky a UWED v Taškente. V strede okrúhleho stola Saidmukhtar Saidkasimov, prorektor pre medzinárodné vzťahy, vľavo profesor Štefan Kassay a mimoriadny a splnomo

Archív