top of page

Pedagóg

V minulosti pôsobil profesor Kassay na poste vedúceho Katedry masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Ako školiteľ a konzultant sa zúčastňoval na výchove odborníkov pre priemyselnú prax – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita v Košiciach. Vychoval rad odborníkov v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo, rovnako desiatky diplomantov a doktorandov. Viacerí jeho absolventi dnes zastávajú popredné funkcie vrcholových manažérov.

Pedagogické pôsobenie koncentruje profesor Kassay momentálne na odbornú spisbu a tvorbu vysokoškolských učebníc.

bottom of page