top of page

Ocenenia

Domáce ocenenia a vyznamenania:

 

 • 2015 – Ocenenie za celoživotnú prácu autora od Polskieho Towarzystwa Ekonomiczneho – ocenenie odovzdal bývalý podpredseda vlády Waldemar Pawlak.

 • 2013 – Veľká medaila sv. Gorazda – ocenenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 • 2013 – Cena za vedu a techniku za rok 2013 – za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky.

 • 2011 – Ocenenie za celoživotný prínos k prepojeniu vedy a podnikania, Ernst & Young.

 • 2008 – Pribinov kríž II. triedy – štátne vyznamenanie za hospodársky rozvoj Slovenskej republiky.

 • 2007 – Pamätná medaila pri príležitosti 55. výročia Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

 • 2007 – Najkrajšia kniha roka za publikáciu Podnik a podnikanie – podnikateľské prostredie.

 • 2006 – Kniha Podnik a podnikanie zaradená medzi najkrajšie knihy roka v Slovenskom literárnom fonde, Bratislava.

 • 2002 – Dvojnásobný nositeľ ceny Prominent ekonomiky SR udelený Hospodárskym klubom Nezávislého ekonomického fóra a hlasovaním širokej verejnosti prostredníctvom novín Hospodársky denník.

 • 2001 – Zlatý biatec za osobný vklad do poznávacieho procesu ekonomickej transformácie SR.

 • 2001 – Pamätná medaila Materiálovo-technologickej fakulty STU, v Bratislave.

 • 2000 – Zlatá medaila Slovak Gold za duševný produkt Marketingová stratégia firmy holdingového typu I. - IV.

 • 1987 – Pamätná medaila Vysokej školy technickej, Košice.

Zahraničné ocenenia a vyznamenania:

 

 • 2007 – Lifetime Achievement Award Excellence in Business, United Cultural Convention, USA.

 • 2002 – Cena za spoluprácu v rámci celosvetovej humanity, (Outstanding Achievement and Cotributions to Worldwide Humanity), The United Cultural Convention, USA.

 • 2001 – Prezidentská pečať za príkladné úspechy v oblasti vedy a vzdelávania (Presidential Seal of Honor for ExemplaryAchievement in the Field of Science and Education).

 • 2000 – The 1 000 Leaders of World Influence in the USA.

 • 1999 – American Medal of Honor.

 

a rad ďalších ocenení a vyznamenaní.

bottom of page