Logo.gif

Zuzana Košturiaková

študentka University of Liverpool, odbor Business Management

Martin Forgáč

študent Vysokej školy ekonomickej v Prahe,

odbor Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Juraj Bujňák

študent Mníchovskej univerzity aplikovaných vied

Adam Bátovský

študent národného hospodárstva na Viedenskej ekonomickej univerzite

Peter Hospodár, MSc.

business consultant podnikateľsko-inovačného centra INOVATO

Ing. Dávid Pitek

inovátor International Center of Education

Ing. Jozef Kosa

výkonný riaditeľ obchodu, sféra, a.s.

Ing. Jozef Bujnovský

obchodný riaditeľ podnikateľsko-inovačného centra INOVATO

Mgr. Peter Ballon, PhD.

koordinátor a projektový manažér Podnikateľsko-inovačného centra INOVATO

Ing. Radoslav Jízdný

elektrotechnický inžnier, riaditeľ RH-BIKE PROJEKT

Dr. Ing. Jaroslav Kultan, PhD.

špecialista z oblasti hospodárskej ekonomiky

a aplikovanej informatiky

Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD.

štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ing. Rastislav Chovanec, PhD.

štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA

zástupca riaditeľa Ústavu výrobných strojov, systémov

a robotiky,Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Brne

PhDr. Oliver Brunovský

(pri príležitosti 20. výročia založenia CEIT Žilina)

spoluzakladateľ a dlhoročný šefredaktor týždenníka TREND

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

(úryvok zo Sympózia o vede a vzdelávaní)

predseda Učenej spoločnosti Slovenska, predseda Slovenskej komisie pre udeľovanie vedeckých hodností

Ing. Ján Rebro, PhD., MBA

zakladateľ Vysokej školy manažmentu – City university of Seattle

prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c. mult.

viceprezident európskej akadémie vied a umení v Salzburgu

Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc.

internista, kardiológ FESC, hlavný odborník MZ SR pre odbor kardiológie

Ing. František Och a MUDr. Ľubomír Mankovecký, CSc.

prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.

(úryvok zo Sympózia o vede a vzdelávaní)

vedecký pracovník Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

(úryvok zo Sympózia o vede a vzdelávaní)

predseda Slovenskej akadémie vied

prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.

rektorka Vysokej školy manažmentu – City university of Seattle

Ing. Peter Magvaši, CSc.

predseda rady SARIO pre stratégiu, koordiáciu a kontrolu

Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD.

slovenský politik, prozaik, dramatik, scenárista a prezident Slovenskej republiky v rokoch 1999 – 2004

J.E. Tibor Králik

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec  

Slovenskej republiky vo Fínsku a Estónsku