top of page
Logo.gif

Dr. Ivan Slimák

vedúci závodu

Škoda Auto Vrchlabí

Príhovor profesora Štefana Kassaya na konferencii:

Budúcnosť strojárskej výroby na MTF STU v Trnave

Miroslav Gašpárek, M. Eng

absolvent magisterského štúdia biomedicínskeho inžinierstva na Imperial College London

Dušan Manduľák

CEO Sharvan

Viktor Fiťko

Advokátsky koncipient Hronček & Partners

Branislav Rabara

CEO BIZZCOM, S.R.O.

Miroslav Kunsch

Co-Owner & Chairman IPESOFT spol. s r.o.

Miloš Gregor

CEO GreMI KLIMA

Martin Sojka

Vedúci oddelenia kvalita – Švecgroup

Emil Schultz

konateľ Emilove Sady – OVD Ovocinárske družstvo

Róbert Hronček

zakladajúci advokát, managing partner, Hronček & Partners, s. r. o.

Roman Dvořák

CEO MM publishing

Vladimír Šucha

Senior Policy Advisor UNESCO

Ľubomír Švec

CEO Švec a spol.

Michal Bordean a Ján Petrus

ekonomickí diplomati v Soule a v Nairobi

Zuzana Košturiaková

študentka University of Liverpool, odbor Business Management

Martin Forgáč

študent Vysokej školy ekonomickej v Prahe,

odbor Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Juraj Bujňák

študent Mníchovskej univerzity aplikovaných vied

Adam Bátovský

študent národného hospodárstva na Viedenskej ekonomickej univerzite

Ing. Dávid Pitek

inovátor International Center of Education

Ing. Jozef Kosa

výkonný riaditeľ obchodu, sféra, a.s.

Peter Hospodár, MSc.

business consultant podnikateľsko-inovačného centra INOVATO

Ing. Jozef Bujnovský

obchodný riaditeľ podnikateľsko-inovačného centra INOVATO

Mgr. Peter Ballon, PhD.

koordinátor a projektový manažér Podnikateľsko-inovačného centra INOVATO

Ing. Radoslav Jízdný

elektrotechnický inžnier, riaditeľ RH-BIKE PROJEKT

Dr. Ing. Jaroslav Kultan, PhD.

špecialista z oblasti hospodárskej ekonomiky

a aplikovanej informatiky

Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD.

štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ing. Rastislav Chovanec, PhD.

štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA

zástupca riaditeľa Ústavu výrobných strojov, systémov

a robotiky,Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Brne

PhDr. Oliver Brunovský

(pri príležitosti 20. výročia založenia CEIT Žilina)

spoluzakladateľ a dlhoročný šefredaktor týždenníka TREND

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

(úryvok zo Sympózia o vede a vzdelávaní)

predseda Učenej spoločnosti Slovenska, predseda Slovenskej komisie pre udeľovanie vedeckých hodností

Ing. Ján Rebro, PhD., MBA

zakladateľ Vysokej školy manažmentu – City university of Seattle

prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c. mult.

viceprezident európskej akadémie vied a umení v Salzburgu

Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc.

internista, kardiológ FESC, hlavný odborník MZ SR pre odbor kardiológie

Ing. František Och a MUDr. Ľubomír Mankovecký, CSc.

prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.

(úryvok zo Sympózia o vede a vzdelávaní)

vedecký pracovník Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

(úryvok zo Sympózia o vede a vzdelávaní)

predseda Slovenskej akadémie vied

prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.

rektorka Vysokej školy manažmentu – City university of Seattle

Ing. Peter Magvaši, CSc.

predseda rady SARIO pre stratégiu, koordiáciu a kontrolu

Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD.

slovenský politik, prozaik, dramatik, scenárista a prezident Slovenskej republiky v rokoch 1999 – 2004

J.E. Tibor Králik

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec  

Slovenskej republiky vo Fínsku a Estónsku

bottom of page