Slovenské vesmírne odysey

Pezinok 20.5.2020. Na knižnom trhu sa objavila obsahovo zaujímavá publikácia s názvom Slovenské vesmírne odysey z vydavateľstva VEDA s dovetkom v zátvorke (spomienky a prognózy pri príležitosti 20. výročia slovenského letu na stanicu Mir). Publikácia vhodne zapadá do série kníh podobného formátu, ktoré mimochodom, sú stále hľadané a zväčša ich autorom je Štefan Luby, a ďalší spoluautori, ktorí sú nositeľmi najvyšších vedeckých hodností a to až na úrovni doktorov vied a akademikov. Pri tejto príležitosti stojí za to pripomenúť si sériu Lubyho kníh, ako sú „Fascinácia nobelom“, „Cestovná správa z kongresu o ničom“, „Poriadok, verzus chaos“ a iné. Ďalší autori, ktorí sa v jednotlivých knižkách

Úspech je voľba

Pezinok 18.5.2020. V súčasnej knižnej ponuke je iba málo autorských artefaktov, ktoré sa ponárajú svojou teoretickou hĺbkou do procesov riadenia a ktoré majú charakter skutočných, reálne prebiehajúcich procesov. Je to možné iba v takom prípade, ak autori majú možnosť priamo byť zainteresovanými na procesoch riadenia, alebo osobne riadiť organizačné útvary na rôznych hierarchických stupňoch v reálnom podniku. Taká je situácia v prípade oboch autorov, Ing. Michala Ľacha a Ing. Anny Diačikovej, PhD. Už minulosti získali uznanie v priemyselnej praxi, ale aj v edukačných procesoch. ide o autorov verejne známych a uznávaných. Veľkou prednosťou recenzovanej publikácie je časové rozpätie pojednávaj

Profesor Milan Zelený o dôsledkoch pandémie a zapojení sa do procesov spoločensky významných zmien

Pezinok 8.5.2020. Čitatelia odbornej literatúry dobre poznajú najcitovanejšieho americko-českého vedca a globálneho profesora Milana Zeleného. Impulzom pre ďalšie šírenie jeho myšlienkového bohatstva bola výzva profesora Jána Košturiaka, ktorý vo svojom oslovení k odbornej verejnosti v súvislosti s pandémiou uviedol: „Kríza nám dáva signál k tomu, aby sme niečo v našich životoch, firmách a spoločnosti zmenili. Pripravujeme stretnutie s významnými podnikateľmi a podklady na to, aby sme firmám aj novej Slovenskej vláde odovzdali podklady k potrebným zmenám a mám na Vás prosbu o stručnú odpoveď na tri otázky.“ Profesor Zelený otvorene formuluje požiadavky na nás všetkých, osobitne na kompetent

Archív