Štefan Kassay: Od predsavzatí ku skutkom!

Pezinok 20.10.2020. Úvahy členov tvorivej skupiny Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania o dobrovoľnom, osobnostnom vklade do konkrétnych artefaktov bez nároku na finančnú odmenu odobrených a využiteľných riešení v spoločenskej praxi som uverejnil 8.10.2020. Tlačová správa vydaná v dvoch spomenutých dátumoch vybudila širokú diskusiu, prejavy zainteresovanosti a vyznačovala sa úvahami o načrtnutých možných ďalších rozhodnutiach. Viedla aj k mnohým osobným stretnutiam a rozhovorom s celým radom návrhov. To je dôvod, prečo som sa rozhodol sprístupniť niektoré ďalšie kapitoly pripravovaného projektu, vrátane jeho nosného obsahu a názvoslovia jednotlivých kapitol v elek

Ambície mladých

Pezinok 13.10.2020. Na nedávnom festivale Inovácii - Inofeste vo Vrábloch sa ukázal veľký potenciál mladých inovátorov a to z rôznych oblastí. S festivalom bola spojená aj výzva 73 podnikateľov Vláde SR - Posledná šanca pre Slovensko. Vytvorenie inovatívneho prostredia v spoločnosti poskytne zaujímavé pracovné pozície pre schopných študentov na Slovensku, ktorí za nimi nebudú musieť odchádzať do zahraničia, naopak mnohí sa vrátia naspäť do vlasti. Implicitne to povedie aj k záujmu o vysokoškolské vzdelanie s vyššou pridanou hodnotou. Tvorba poznatkov a know-how navyše nevyžaduje ani zďaleka takú dopravnú a energetickú infraštruktúru ako extenzívny nárast výroby a ušetrené prostriedky bude m

Vážne rozhodnutia o budúcnosti školstva

Pezinok 8.10.2020. Úvahy členov tvorivej skupiny Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania o dobrovoľnom, osobnostnom vklade do konkrétnych artefaktov bez nároku na finančnú odmenu odobrených a využiteľných riešení v spoločenskej praxi. Pôvodná predstava » Podporovať vedu a vzdelávanie spoluprácou s významnými osobnosťami vedy a vzdelávania » Spolupracovať s vedecko-vzdelávacími inštitúciami a významnými podnikmi » Rozširovať nové znalosti publikované na úrovni vedeckých, vedecko-popularizačných artefaktov » Rozširovať progresívne riešenia usporadúvaním podujatí zameraných na vedu a vzdelávanie. Nadácia uvedenú aktivitu realizuje od svojho založenia /2002/. Nadácia re

Formujeme mysle a srdcia

Nová Lesná 2.10.2020. Na priateľskom stretnutí v Novej Lesnej rektor Katolíckej univerzity Jaroslav Demko venoval knihu „Formujeme mysle a srdcia“ profesorovi Štefanovi Kassayovi, nositeľovi čestného doktorátu Katolíckej univerzity (KU), vydanú k dvadsiatemu výročiu vedeckej ustanovizne. Rektor Jaroslav Demko pri odovzdávaní knihy Štefanovi Kassayovi s rozcítenosťou v hlase a s hrdosťou na vydané dielo povedal: „Aká je to dôležitá kniha, ktorá je sondou do histórie KU v Ružomberku a jej predchodcov, pričom reflektuje súčasnosť i vízie jej rozvoja. Priložené fotografie zo spomenutých udalostí prezrádzajú s akou láskou rektor J. Demko vystúpil v každom svojom prejave na akademickej pôde, i na

Na vlne inovácií

Košice / Pezinok 1.10.2020. Neustály myšlienkový nepokoj v nás býva často impulzom ku kreativite a zmene. Vonkajšie prostredie nám dáva denne vysokú početnosť podnetov k premýšľaniu, vylepšovaniu, zjednodušovaniu práce alebo vynaliezavosti zo vzniknutých situácii. Pre niekoho je inovácia javom náhodným, vyskytujúcim sa pri bežnej práci, či nutnosť pri záchrane podniku. Pre iných je inovácia každodenným programom, životným štýlom, aj poslaním. Inovácia je mnohokrát skloňované slovo, ktoré v každom z nás vyvoláva odlišné predstavy. Je ťažké byť naladený na rovnakú frekvenciu pochopenia nového, ešte neaplikovaného. Akceptovať inovácie si vyžaduje určitý stupeň znalostí a v neposlednom rade aj „

Archív