Patrik Paul - vizionár, dizajnér a tvorca inovatívnych technológií hosťom profesora Štefana Kassaya

Pezinok 21.7.2020. Už dvadsaťpäť rokov spolupracuje s profesorom Štefanom Kassayom na produktovom dizajne, doslova „oblieka“ materiálne produkty I.D.C. Holding, a.s., aby boli výnimočné nielen chuťou, ale aj oku lahodiacemu obalu. Horalky, Mila, Tatranky, Verbena,... portfólio najpredávanejších výrobkov prešlo po grafickej stránke myšlienkami Patrika Paula a ako sám vraví, obal je polovica úspechu produktu. Spotrebiteľ si všíma nielen chute, ale aj značku, ktorá sa k nemu prihovára práve dizajnom. Profesor Štefan Kassay a Ing. arch. Patrik Paul počas nakrúcania diskusnej relácie Hosť Patrik Paul je človekom mnohých profesií. Sám sa označuje za vizionára, čoho dôkazom je aj špičkový produkt,

Projekt zvyšovania výkonnosti produkčných podnikov a inštitúcii v postpandemickom období

Bratislava 20.7.2020. Profesora Štefana Kassaya prijal na audiencii podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík. Obsahom rozhovoru boli podrobné informácie o odborných publikáciách profesora Kassaya, čomu bola venovaná veľká pozornosť s pripomienkou, že je veľmi ťažké a náročné tieto znalosti, aj keď sú na báze osobných podnikateľských skúseností aplikovať v súčasných podnikoch na Slovensku, ale i v zahraničí. Rozhovor po úvodných asymetriách prebiehal v priateľskom duchu, rozdielnosť názorov oboch diskutujúcich bola vzájomne vysvetlená a možno konštatovať, že je to dobrý základ pre uvažovanie o efektivite v súčasnom medzinárodnom prostredí, konkrétne v produkčných

Perspektívy priemyselného inžinierstva so šéfredaktorom MM Ing. Romanom Dvořákom

Pezinok 16.6.2020. Hosťom profesora Štefana Kassaya bola významná osobnosť Českého a Slovenského priemyselného inžinierstva, šéfredaktor, vydavateľ MM publishing, viceprezident Inžinierskej akadémie Českej republiky, Ing. Roman Dvořák, FENg. Meno, ktoré v odborných kruhoch priemyselného inžinierstva je známe vďaka periodiku MM Průmyslové spektrum - najčítanejšieho strojárenského časopisu v Českej a Slovenskej republike. Profesor Štefan Kassay a Ing. Roman Dvořák, FENg., sú celoživotne spätý s priemyselným inžinierstvom a strojárstvom „Pochádzam z rodiny strojárov. Mama aj otec sú obidvaja strojári. Ja som študoval strojarinu v Prahe, to bol prelomový bod, ktorý mi určitým spôsobom otvoril mo

Dialóg dvoch profesorov o budúcnosti

Pezinok 9.7.2020. Od slávnostného dňa udelenia čestného doktorátu profesorovi Štefanovi Kassayovi na Katolíckej univerzite v Ružomberku uplynulo iba zopár dní. Dnes si slávnostné chvíle pripomenul počas diskusie s profesorom Jánom Košturiakom, dlhoročným spolupracovníkom a spolupracovníkom za lepšiu budúcnosť. V úsilí o prienik nových poznatkov do študijných procesov sa v rozhovore zahĺbili obaja profesori a zhodli sa na potrebe prekonávania súčasných hraníc zaužívaných výučbových procesov novými technikami, najmä dištančným vzdelávaním. Iba proces, ktorý má praktické a reálne použitie dnes prežije. Po doposiaľ najtvrdšej skúške vytrvalosti koronavírus ukázal smerovanie najbližších dní. Už d

Podnikateľ v kontexte nebezpečenstva straty súdnosti a zmyslu podnikania

Pezinok 7.7.2020. Profesora Štefana Kassaya sme zastihli v jeho pracovni. Aj pár dní po slávnostných udalostiach v Ružomberku opäť pracuje a tak sme sa ho spýtali, čo pociťuje a čím ho zaväzuje titul „doctor honoris causa“. „Pocity sú to príjemné o to viac, že Katolícka univerzita je už dvadsať rokov vedecká ustanovizeň s pridanou hodnotou, ktorá dnes absentuje. Uvediem vám príklad, keď som istej novinárke v roku 1992 tvrdil, že podnikanie pre budúcnosť vidím v dodržiavaní etických princípov, vysmiala sa mi. Prešlo viac ako štvrťstoročie a korporácia, v ktorej po celé to obdobie pôsobím vo vrcholovej pozícii, bola pri príležitosti udeľovania veľkej ceny Slovenskej obchodnej a priemyselnej ko

Te Deum 2020 na Katolíckej univerzite objektívom videokamery

Pezinok 6.7.2020 Celodenný program Te Deum začal slávnostnou svätou omšou akademickej obce – v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku – Rybárpoli. Hlavným celebrantom bohoslužby bol Mons. Stanislav Zvolenský (bratislavský arcibiskup metropolita), koncelebrantmi Mons. Bernard Bober (košický arcibiskup metropolita), Mons. Tomáš Galis (diecézny biskup Žilinskej diecézy) a Mons. Ján Kuboš (spišský pomocný biskup). Metropolita Stanislav Zvolenský sa vo svojom príhovore poďakoval zamestnancom univerzity za ich činnosť vo formovaní novej generácie nielen v oblasti poznatkov, ale aj v oblasti duchovnej a morálnej. Atmosféru slávnostného Te Deum na Katolíckej univerzite v Ružomberku dňa 1.7.2020 dokumentuje

Slávnostné Te Deum 2020 na Katolíckej univerzite v Ružomberku

Ružomberok 1.7.2020. Prvý júlový deň je každoročne pre Katolícku univerzitu v Ružomberku jubileom jej vzniku a uvedenia do života. Slávnostné Te Deum v roku 2020 je výnimočné okrúhlym výročím jedinej slovenskej univerzity, ktorá formuje myseľ, srdcia i svet už dvadsať rokov. Za uplynulé obdobie si univerzita upevnila svoju pozíciu medzi vedeckými ustanovizňami na Slovensku, rozvinula medzinárodnú spoluprácu aj mimo Európskej únie a môže sa pýšiť radom absolventov so všestranným rozhľadom i pridanou duchovnou hodnotou. Budovy Katolíckej univerzity v Ružomberku História Katolíckej univerzity v Ružomberku Na Slovensku boli vytvorené podmienky pre vznik Katolíckej univerzity v Ružomberku až po n

Archív