Dotiahneme to až po univerzitu ...

Samarkand 23.2.2020. Externý ekonomický diplomat, vedúci ekonomicko–diplomatickej misie v Uzbekistane profesor Štefan Kassay sa pri nedeľňajšom vycestovaní za pamiatkami Samarkandu pozhováral so slovenkou, Luciou Ščipovou o jej cieľoch a predsavzatiach, o jej láske k deťom, rodine a súhre s manželom pri spoločnom napredovaní v živote. Lucia Ščipová „Som učiteľka a spolu s mojim manželom, Lazizom Rakhmatom, ktorý je Uzbek, sme založili súkromnú základnú školu v Uzbekistane, v Samarkande. Naším cieľom je zmeniť vzdelávací systém v Uzbekistane, a to novými metódami, ktoré sa zameriavajú viacej na myslenie deti a ich emocionálny vývin. Mám skúsenosti ako učiteľka, avšak školu v cudzine sme s man

Humo zvíťazil nad Torom alebo uzbecké hokejové play off

Taškent 26.2.2020. Humo zvíťazil nad Torom, píšu uzbecké športové noviny. Pre nás možno bezvýznamný športový zápas, no pre obyvateľov hlavného mesta patrí šport medzi obľúbené aktivity, ako tráviť večer spolu s priateľmi. J.E. Ján Bóry pozval profesora Štefana Kassaya a Ing. Miroslava Bucha na hokejový zápas lokálnych mužstiev. Pozvanie bolo s radosťou prijaté, keďže pre nás je hokej národným športom, bolo zaujímavé porovnať naživo hru uzbeckých hokejistov. J.E. Ján Bóry, profesor Štefan Kassay a Ing. Miroslav Buch počas zápasu play off Humo vyhralo po prvý krát na tímom Toros J.E. Ján Bóry a Ing. Miroslav Buch počas hokejového zápasu Ovácie pre víťazov Propagačný plagát uzbeckej hokejovej p

Tisíc farieb Uzbekistanu

Taškent 26.2.2020. Každá ekonomicko-diplomatická misia popri svojom zacielení a predmete záujmu má aj poznávací charakter. J.E. Ján Bóry, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Uzbekistane pripravil pre profesora Štefana Kassaya a Ing. Miroslava Bucha bohatý program, ktorý umožnil spoznať centrálnu Áziu netradičným spôsobom. Čoraz viac turistov aj zo západnej Európy sa zaujíma o dovolenku plnú zážitkov a prekvapení v tejto rozprávkovej krajine. Pán veľvyslanec v diskusii priblížil tie najzaujímavejšie miesta, ktoré by turista určite nemal pri návšteve krajiny obísť. Uzbekistan (O’zbekiston Respublikasi) je vnútrozemský štát v Strednej Ázii, bývalá republika Sovietskeho

Prezentácia profesora Štefana Kassaya na Univerzite svetového hospodárstva a diplomacie

Taškent 25.2.2020. Na pôde Univerzity svetového hospodárstva a diplomacie v Taškente zriadenej Ministerstvom zahraničných vecí Uzbeckej republiky profesor Štefan Kassay, Ing. Miroslav Buch, riaditeľ divízie stratégie výroby I.D.C. Holding, a.s. a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Uzbeckej republike JUDr. Ján Bóry prezentovali excelentné duševné produkty zo Slovenska. Projekt Spoločnej európskej produkčnej platformy zameraný na rozvíjajúce sa svetové ekonomiky má vysoký potenciál pre aplikáciu na univerzitách na báze multimediálnej platformy v podobe univerzitných modulov. Výhodou moderného vzdelávania formou digitálnych médii je flexibilnosť a aktualizácia dát v re

Pilotný projekt Spoločnej európskej produkčnej platformy pre centrálnu Áziu

Taškent 24.2.2020. Profesor Štefan Kassay, Ing. Miroslav Buch a JUDr. Ján Bóry, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Uzbekistane rokovali počas dnešného dňa o možnostiach rozšíriť projekt Pay per Read pre univerzity v elektronickej forme. Oblasť pôsobenia pána veľvyslanca zahŕňa okolité štáty Tadžikistan a Turkménistan, kde by aplikácia platformy vzhľadom na zastrešenie ekonomickým diplomatom bola realizovateľná v krátkom čase. Priamo na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Taškente bolo odskúšané webové rozhranie naprogramované na mieru pre Univerzitu svetového hospodárstva a diplomacie. Systém je spustený na cloudovej aplikácii poskytovateľa redakčných systém

Nedeľa v Samarkande

Samarkand, Taškent 23.2.2020. Podľa viacerých historikov patrí k najkrajším miestam na svete. Monumenty starého mesta prečkali stáročia do dnešných dní na bájnej Hodvábnej ceste. Práve vďaka nej a panovníkovi Timurovi Veľkom sa stal Samarkand historickou ikonou Uzbekistanu. Profesor Štefan Kassay, Ing. Miroslav Buch a veľvyslanec Slovenskej republiky v Uzbekistane JUDr. Ján Bóry využili netradične služby rýchlovlaku Afrosiyob uzbeckých železníc, ktorý spája hlavné mesto Taškent s historickým Samarkandom. Monumentálna a moderná železničná stanica v Samarkande Dvetisícsedemstoročná história mesta je úzko spätá s predajom i distrubúciou bavlny. Aj vďaka tejto významnej komodite prekvital obchod

Univerzita svetového hospodárstva a diplomacie v Taškente

Taškent 23.2.2020. Misia profesora Štefana Kassaya pokračuje druhým dňom v Taškente. Aktuálne vrcholia prípravy na prezentáciu Spoločnej európskej produkčnej platformy na Univerzite svetového hospodárstva a diplomacie v Taškente zriadenej priamo Ministerstvom zahraničných vecí Uzbeckej republiky. Univerzita svetového hospodárstva a diplomacie bola založená 23. septembra 1992. Univerzita poskytuje odbornú prípravu, rekvalifikáciu a ďalšie vzdelávanie špecialistov a akademických pracovníkov, ako aj vykonáva základný a aplikovaný výskum na vysokej úrovni v oblastiach akými sú medzinárodná ekonomika a manažment, medzinárodné vzťahy a politológia, medzinárodné verejné a súkromné​ právo a vodcovs

Prvé pocity z Uzbekistanu

Taškent 22.2.2020. Pristátím pravidelnej linky Aeroflotu z Moskvy na medzinárodnom letisku Islama Karimova v hlavnom meste Uzbekistanu, Taškente započala ekonomicko-diplomatická misia profesora Štefana Kassaya a divízneho riaditeľa Ing. Miroslava Bucha v jednej z najvýznamnejších a dynamicky sa rozvíjajúcich krajín centrálnej Ázie. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Uzbekistane, Tadžikistane a Turkmenistane J.E. JUDr. Ján Bóry privítal profesora Štefana Kassaya a v rámci misie pripravil pre účastníkov stretnutia s významnými osobnosťami z oblasti vedy, výskumu, ale i podnikateľského sektora, ktorý má pre krajinu nový rozmer, najmä z dôvodov distribučných trás novej

Odborná spisba zo Slovenska na Univerzite svetového hospodárstva a diplomacie v Taškente

Pezinok, Taškent 21.2.2020. Ekonomicko-diplomatické misie profesora Štefana Kassaya, prizvaného zástupcu vrcholového manažmentu produkčného podniku I.D.C. Holding, a.s. a veľvyslanca Slovenskej republiky v predmetných krajinách vďaka svojej špecifickosti a priameho zacielenia sú efektívne a prinášajú nové rezultáty v riešení a prístupe k Spoločnej európskej produkčnej platforme. Nie je tajomstvom, že prepracovaný systém pozostávajúci z programovaných modulov je overeným postupom prezentácii materiálnych, duševných a kombinovaných vedeckých produktov. Vďaka spolupráci troch subjektov vzniká nová symbióza prieniku informačno-komunikačných obsahov priamo k vnímateľom. Dnes už možno uvedený spôs

Malá kniha veľkého významu

Bratislava 20.2.2020. Kniha „Svet nie je malý,ale je čoraz menší“ dvoch profilujúcich autorov VEDY, vydavateľstva SAV, Dr. h. c. prof. Ing. Štefana Lubyho, DrSc. a RNDr. Vojtecha Rušina, DrSc., je kronikou ich putovania za novými poznatkami i javmi, medzi ktorými centrálne postavenie majú zatmenia Slnka. RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. je známy výsledkami svojej vedeckej práce, kde bol ocenený aj vedeckou komunitou netradičným spôsobom v roku 2002. Medzinárodná astronomická únia pomenovala Asteroid 26390 menom “RUŠIN“. Meno slovenského vedca tak preniklo do prístupných tajov univerza. Vari ešte viac je známy v poslednom období ako fotograf, či dokonca umelecký fotograf, ktorý zachytené portréty

Ocenenie Nadáciou profesora Štefana Kassaya

Pezinok 19.2.2020. Podpora vedy a vzdelávania je dôležitou úlohou súčasného rozvoja v rámci globálneho úsilia. Okrem príslušných inštitúcii, ktoré sa týmto obsahom profesionálne zaoberajú nachádzame mnohé osobnosti zaoberajúce sa spomínanou oblasťou jednak z podnikateľskej sféry, dokonca i odborníkov štátnej správy. Na základe dlhoročnej spolupráce súčasných štátnych tajomníkov zo sektora školstva a hospodárstva Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania rozhodla o ocenení Zlatou medailou dvoch štátnych tajomníkov. Medaily si prevzali od profesora Štefana Kassaya, prezidenta Nadácie na podporu vedy a vzdelávania štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a šp

Zdravá firma roka 2019

Bratislava 17.2.2020. Zdravý životný štýl sa stal atraktívnym nielen pre čoraz viac jednotlivcov, ale už aj pre mnohé firmy. Rozhodne platí, že zdravý zamestnanec je aj efektívny zamestnanec. Aj na rizikových miestach je preto správne zabezpečiť zamestnancom lepšiu odolnosť voči chorobám. Najčastejšie spoločnosti dávajú dôraz na zdravú a vyváženú stravu, šport, ergonómiu prostredia a prácu s komunitou. I.D.C. Holding, a.s., patrí medzi zdravé firmy, čoho dôkazom je aj získanie ocenenia v súťaži „Zdravá firma“ v kategórii výrobné spoločnosti. Súťaž organizuje spoločnosť UNION a tento rok išlo už o 10. ročník. I.D.C. Holding, a.s. získala 3. miesto v kategórii Výrobné firmy. Ing. Darina Pápayo

Deň Ruského diplomata 2020

Bratislava 14.2.2020. Deň Ruského diplomata je sviatkom všetkých diplomatických pracovníkov Ruskej federácie, ktorý sa každoročne v Rusku oslavuje 10. februára. Dátum sa historicky viaže na otvorenie prvého ruského oddelenia zahraničnej politiky z roku 1549. J.E. Alexej Leonidovič Fedotov, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike sa prítomným prihovoril v úvode slávnostného aktu pripomenutia si Dňa ruského diplomata „Diplomacia tradične zohráva pri vykonávaní zahraničnej politiky Ruskej federácii kľúčovú úlohu, obhajuje ruské národné záujmy a významne prispieva k zabezpečeniu stability a bezpečnosti vo svete. Vlastenectvo, vysoká profesionalita a intelekt

Podnikateľská univerzita 2020 s kamerou

Sereď 12.2.2020. Nie je zvykom, aby spoluvlastník nadnárodnej korporácie sa zhostil osobne aj funkcie reportéra a archivára udalostí spätých s výrobným podnikom. Profesora Štefana Kassaya už študenti poznajú nielen ako vynikajúceho manažéra, pedagóga, inovátora či ekonomického diplomata, priamo počas Podnikateľskej univerzity s tímom vydavateľstva Professor, s.r.o. monitoruje udalosti, postrehy, názory i pripomienky zúčastnených, ktoré vedecky spracováva do oblasti informačno-komunikačných nástrojov. Tento neštandardný krok sa osvedčil pri získavaní nových poznatkov a informácii priamo počas výučby, prípadne brainstormingu na aktuálne témy z oblasti marketingu a komunikácie. Práve živé labor

Unikátny projekt Podnikateľskej univerzity už tretí rok v Pečivárňach Sereď

Sereď 11.2.2020. Unikátny vzdelávací systém Podnikateľská univerzita, v rámci dvojdňového študijného výjazdu už tretí krát nachádza svojho hostiteľa v produkčnom podniku I.D.C. Holding, a.s. - prevádzkarne Pečivárne Sereď, kde je rozhodujúca časť výroby digitalizovaná, robotizovaná a automatizovaná. Postupne nastupujú aplikácie umelej inteligencie v údržbe a v ďalších produkčných oblastiach. Osobitosťou realizovaného projektu je bezprostredná aktivácia sprístupňovania znalostí podnikateľom podnikateľmi, ktorí sami sú vo svojom podnikaní úspešní. Prvé kontúry projektu vznikali pred vyše 15 rokmi, na základe diskusií profesora Jána Košturiaka, profesora Milana Zeleného a profesora Štefana Kass

S reportážnou kamerou na Dni otvorených dverí Katolíckej univerzity v Ružomberku

Ružomberok 4.2.2020. „Katolícka univerzita v Ružomberku je dynamicky sa vyvíjajúcou univerzitou s kvalitným univerzitným vzdelávaním, vedou a výskumom, ktorej absolventi sa uplatňujú v študovaných profesiách. Sme otvorení každej zmysluplnej spolupráci a spolupracujeme s mnohými slovenskými univerzitami doma, ako aj v zahraničí. Veríme, že ako geografický stred Slovenska sa pre ostatných partnerov staneme akousi „centrálnou“, spájajúcou a zjednocujúcou univerzitou,“ hovorí pán rektor Demko. „Pri aktuálnom dvadsiatom výročí KU ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o jej vznik a neskorší rozvoj, či už ide o osobnosti, ktoré v sebe nosili sen o takejto škole, alebo politikov, ktorí neváhali svojím

Deň otvorených dverí na Katolíckej univerzite v Ružomberku

Ružomberok 4.2.2020. Na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa v utorok 4. februára 2020 od 10:00 hod. konal Deň otvorených dverí. Počas Dňa otvorených dverí si môžu budúci uchádzači o štúdium na tejto širokospektrálne zameranej vedeckej ustanovizni naživo pozrieť jednotlivé katedry, pozhovárať sa s profesorským zborom a načerpať jedinečnú atmosféru, ktorá ponúka Katolícka univerzita. Odkaz formovania mysle a srdca je čitateľný na každom kroku, na každej fakulte - pedagogickej, filozofickej, teologickej a aj fakulte zdravotníctva. Prednášková sála sa postupne zapĺňa záujemcami o štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku Prítomných zaujali ukážky z terénnych kurzov na Katedre geografie, Ka

Archív