Rokovanie s prodekankou manažmentu Fakulty riadenia a podnikania University of Tampere

Tampere 25.9.2019. Rokovania v meste Tampere pokračujú aj v poobedňajších hodinách a profesor Štefan Kassay prezentuje Spoločnú európsku produkčnú platforme aj na Fakulte riadenia a podnikania University of Tampere. Profesorka a prodekanka Johanna Kujala sa zaujímala o obsah platformy a zároveň aj o jednotlivé časti edičného radu RIADENIE / MANAGEMENT v elektronickej podobe prostredníctvom webového portálu www.kassaybooks.com . Profesor Štefan Kassay daroval profesorke Johanne Kujale edičný rad RIADENIE / MANAGEMENT aj v tlačenej verzii. „Tampere je najväčšie študentské mesto vo Fínsku. Má 230 000 obyvateľov a je tretím najväčším mestom vo Fínsku. V Tampere je každý šiesty obyvateľ študentom

Business Tampere – agentúra pre hospodársky rozvoj regiónu Tampere

Tampere 25.9.2019. „Business Tampere, agentúra pre hospodársky rozvoj regiónu Tampere, podporuje investície, priťahuje talenty a vytvára najlepšie prostredie pre podnikanie v regióne. Pôsobíme v rámci programu hospodárskeho rozvoja regiónu Tampere a ponúkame vám naše odborné znalosti v oblasti obnovy priemyslu, riešení inteligentných miest a skúsenej ekonomiky,“ predstavuje projekt nového Tampere pán Harri Airaksinen, riaditeľ agentúry pre hospodársky rozvoj Tampere a budúci honorárny konzul Slovenskej republiky vo Fínsku. Profesor Štefan Kassay, Katarína Slotová, Mika Pirttivaara a Harri Airaksinen počas rokovania Business Tampere je servisný portál pre podniky a podnikateľov pôsobiacich v

Prezentácia na Univerzite aplikovaných vied v Tampere

Tampere 25.9.2019. „Svet čelí veľkým otázkam. Veríme, že odpovede na tieto otázky nájdeme prostredníctvom vedy a výskumu,“ víta tím profesora Štefana Kassaya predseda predstavenstva a rektor Univerzity aplikovaných vied v Tampere Markku Lahtinen. Tím profesora Štefana Kassaya počas prezentácie Univerzity aplikovaných vied v Tampere. „Výskum na našej univerzite v Tampere sa zameriava na technológie, zdravie a sociálne otázky. Spolupracujeme s množstvom výskumných organizácii a laboratórií cez multidisciplinárny výskum, ktorý už presiahol doslova hranice našej univerzity. Výskum našich centier excelentnosti siaha od hernej kultúry až po rastovú genetiku. Univerzita flexibilne reaguje na globál

Viceprezident študentskej organizácie Hanken School of Economics Victor Lindahl rokoval s profesorom

Helsinki 26.9.2019. Profesor Štefan Kassay opäť zavítal do priestorov Hanken School of Economics, tentokrát však priamo medzi študentov, za Victorom Lindahlom, viceprezidentom študentskej organizácie univerzity. Okrem milej povinnosti, prevzatia pamätnej medaile Nadácie na podporu vedy a vzdelávania za výnimočný projekt neziskového inkubátora Envisage v Rwande, za mentoring a školenia pre začínajúce podniky a poradenstvo v oblasti stratégie podnikania Victor Lindahl rokoval o možnosti aplikácie univerzitného modulu Spoločnej európskej produkčnej platformy priamo medzi študentov počas výučbového procesu. Profesor Štefan spolu s Katarínou Slotovou a študentami Hanken School of Economics „Sme p

Jaak Aaviksoo, rektor TalTech univerzity v Tallinne

Tallinn 23.9.2019. Čitateľom webového portálu www.kassay.eu ponúkame krátky rozhovor s rektorom Technickej univerzity – TalTech v Tallinne Jaakom Aaviksoom, významnou osobnosťou Estónska. Akademik Jaak Aaviksoo nastúpil do funkcie ako rektor TalTech 1. septembra 2015. Absolvoval s vyznamenaním z University of Tartu v oblasti teoretickej fyziky v roku 1976 . Od roku 1976 do roku 1992 bol najprv junior, potom vedúci a vedecký pracovník na Fyzikálnom ústave Estónskej akadémie vied; tam obhajoval svoj Ph.D. v odbore fyzika a matematika v roku 1982. Od roku 1981 do roku 1994 Aaviksoo pôsobil ako hosťujúci profesor v Novosibirskom inštitúte tepelnej fyziky, Inštitúte Maxa Plancka pre výskum pevný

Alihankinta – veľtrh subdodávateľov z oblasti priemyslu a inovácii v Tampere

Tampere 25.9.2019. Celý svet pociťuje dôsledky rokov nehospodárneho prístupu prírodným zdrojom planéty. Veľtrh Alihankinta sústreďuje subdodávateľov inovácii z oblasti priemyslu. Nesie výstižný slogan – trvalo udržateľná produkcia, ktorá bude šetrná k našej planéte a k nášmu životnému prostrediu. Oficiálna upútavka na Alihankinta – veľtrh subdodávateľov z oblasti priemyslu a inovácii v Tampere. Fínsko je vo svete dlhodobo na prvých miestach v oblasti trvalo udržateľnych výrobných inovácii a exportu duševných produktov. Je preto prirodzené, že ivestori sa čoraz viac zaujímajú o investovanie vo Fínsku, krajine nezaťažujúcej prírodu a ktorá je v environmentálne progresívnych projektoch ohľadupl

Projekt Spoločnej európskej produkčnej platformy v Estónsku

Tallinn 23.9.2019. Tím profesora Štefana Kassaya na ekonomicko-diplomatickej misii vo Fínsku sa presunul trajektom z Helsínk do Estónska, za účelom rokovania s profesorom Jaakom Aaviksoom, rektorom Technickej univerzity (Taltech) v hlavnom meste Tallinn o projekte Spoločnej európskej produkčnej platformy. Profesor Štefan Kassay na trajekte Tallink. Po úspešnej prezentácii Spoločnej európskej produkčnej platformy na univerzitách vo Fínsku profesor Štefan Kassay so svojim tímom pokračuje s odovzdávaním duševného produktu v Estónsku. Estónsko je krajinou, ktorá prešla rovnako ako Slovensko vývojom z plánovanej ekonomiky na trhovú ekonomiku. Podnikateľské prostredie muselo prejsť zmenami, ktoré

Rozhovor s generálnym tajomníkom Fínskej akadémie vied profesorom Pekkom Aulom

Helsinki 22.9.2019. Čitateľom webového portálu www.kassay.eu prinášame exkluzívny rozhovor s profesorom Pekkom Aulom, generálnym tajomníkom Fínskej akadémie vied. Suomalainen Tiedeakatemia, latinsky Academia Scientiarum Fennica, je fínska akadémia vied. Bola založená v roku 1908 ako náprotivok švédsky hovoriacej Finska Vetenskaps-Societeten, ktorá vznikla v roku 1838. Akadémia sa delí na matematicko-prírodovednú vetvu a humanitnú vetvu. Každá vetva sa ďalej delí na niekoľko pododborov. Členovia sú volení a ich počet je obmedzený. V roku 2011 mala 649 fínskych a 188 zahraničných členov. Predseda je volený na dva roky.

Príroda býva diktátom formovania zámerov aj v prípadoch nečakaných

Helsinki, Espoo 21.9.2019. S pánom veľvyslancom Českej republiky vo Fínsku Ivanom Juklom sa rozhodli sme sa priblížiť turistiku a šport v deň, kedy sa tu odohrávala súťaž vytrvalcov – maratón! V neformálnom rozhovore, čo sa zdá, okrem nekvalitného zvuku sa to aj podarilo. Profesor Štefan Kassay, J.E. Ivan Jukl, manželka Daniela a syn Václav.

Profesor Štefan Kassay a profesor Pekka Aula na pôde Fínskej akadémie vied

Helsinki 20.9.2019. Generálny sekretár Fínskej akadémie vied(1) profesor Pekka Aula a profesor Štefan Kassay a jeho pracovný tím sa v rámci ekonomickej misie stretli na vedeckej pôde v priestoroch akadémie. Ich pracovné rokovanie sa nieslo v znamení vzájomného pochopenia, srdečnosti a bezprostrednosti. (1 Názov Akadémie v doslovnom znení Je Finnish Academy of Science and Letters, oficiálny web inštitúcie: http://www.acadsci.fi/) V úvode stretnutia profesor Štefan Kassay v rámci Nadácie na podporu vedy a vzdelávania profesorovi Pekkovi Aulovi odovzdal pamätnú medailu za doteraz dosiahnuté výsledky prepojenia vedy a praxe, výsledky vo vedeckej činnosti a za významnú zahraničnú spoluprácu pri

Knižnica Helsinskej univerzity – Helsingin Yliopisto

Helsinki 19.9.2019. Knižnica University of Helsinki slúži svojim zákazníkom vo všetkých štyroch univerzitných kampusoch. Dvere knižnice sú otvorené pre každého, nielen pre študentov univerzít, ale aj pre všetkých vedeckých pracovníkov, obyvateľov či turistov. Majestátna budova upúta už pri prvom pohľade. Kombinácia skla, betónu a dômyselne vybraných materiálov v interiéroch umocňuje zážitok z návštevy knižnice. Je tu dostatok priestoru pre štúdium alebo relax v každej sekcii knižnice, pohodlné kreslá, stoličky, ergonomicky navrhnuté stoly priam lákajú na posedenie pri dobrej knihe. Moderný interiér knižnice Helsinskej univerzity prístupný pre každého. Knižnica má premyslený a užívateľsky prí

Profesor Štefan Kassay prezentoval produkčnú platformu v Yrittäjät – najväčšej obchodnej federácii v

Helsinki 18.9.2019. Federácia fínskych podnikov na čele s Thomasom Palmgrenom privítala vo svojom sídle profesora Štefana Kassaya, ktorý predstavil projekt Spoločnej európskej produkčnej platformy na pôde združujúcej významné fínske produkčné podniky. Yrittäjät je najväčšou a najvplyvnejšou obchodnou federáciou vo Fínsku. Viac ako 115 000 produkčných podnikov zastúpených vo federácii pokrýva komplexné portfólio produktov a služieb poskytovaných fínskymi podnikateľmi. „Naša členská základňa je presným odrazom štruktúry fínskeho podnikania ako celku. Podnikatelia zohrávajú dôležitú úlohu pri fungovaní a trvalom udržaní kvality fínskej spoločnosti a hospodárstva. Hráme aktívnu úlohu pri zabezpe

Hanken school of Economics je vzorom inovatívneho učenia

Helsinki 17.9.2019. Prezentácie výučbových modulov Spoločnej európskej produkčnej platformy profesora Štefana Kassaya pokračovali dnešným dňom v univerzitnom prostredí na Hanken School of Economics. Univerzita je vedúcou medzinárodne akreditovanou ustanovizňou s viac ako storočnými skúseností vo vzdelávaní i výskume v ekonomike a podnikovej správe. Má medzinárodný vysoký štandard a je základom multispektrálneho vzdelávania. Hanken má úzke väzby na podnikateľskú komunitu a aktívnu študentov s viac ako 14 000 absolventmi, ktorí pôsobia vo viac ako 70 krajinách. Študijné prostredie je medzinárodné v kampusoch v Helsinkách a Vaasi. Exteriér univerzitného kampusu Hanken v Helsinkách. Profesora Št

Tvorca inovačných ekosystémov Ari Huczkowski s profesorom Kassayom v rozhovore o implementácii modul

Helsinki 16.9.2019. Každá krajina, región, okres alebo mesto na tejto planéte hľadajú spôsoby, ako navrhnúť úspešné inovačné ekosystémy. Po pätnástich rokoch vývoja a medzinárodnej propagácie najväčšieho inovačného centra v severnej Európe, kampusu Otaniemi vo fínskom Espoo spoločnosť Lumintel a Ari Huczkowski vie ako „na to“. Ari Huczkowski bol obdarovaný Nadáciou na podporu vedy a vzdelávania edičným radom RIADENIE / MANAGEMENT, ktorý je základným stavebný modulom Spoločnej európskej produkčnej platformy. Inovatívna technologická spoločnosť potrebuje skúsených ľudí v oblasti operácií na trhu a so zákazníkmi, ako aj obchodných a organizačných schopností. „Množstvo podnikateľov dnes hľadá li

O misii inovačného diplomata v Helsinkách

Helsinki 16.9.2019. Inovační diplomati vo svojich pilotných misiách majú jedinečnú príležitosť načerpať inšpiratívne nápady, podporovať slovenských podnikateľov pri nadväzovaní medzinárodnej spolupráce, ale najmä prilákať zahraničných investorov do našej krajiny. Vo Fínsku pôsobí od 24. júla 2019 slovenský inovačný diplomat Miloš Koterec v rámci procesu budovania slovenskej inovačnej diplomacie, ktorý koncom roka 2018 schválila Vláda Slovenskej republiky, má vo svojej gescii Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Profesor Štefan Kassay v rozhovore s Milošom Kotercom, inovačným diplomatom Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. „Úlohou inovačných diplomatov b

Víkend v Helsinkách dvadsaťšesťdňovej misie profesora Štefana Kassaya – voľná diskusia – rozjímanie

Helsinki 15.9.2019. Naša misia je naplnená bohatým programom, mnohé naplánované stretnutia na univerzitách i pri náhodných zoznámeniach sa stávajú deň po dni špecifickým duševným majetkom popretkávaným systémovými „porciami“ vedy a vzdelávania, ako aj príbehmi ľudí každodenného života, pri riešení bežných problémov v uliciach Helsínk, chvíľkových pozastaveniach a zamysleniach sa v úsilí o sprístupňovanie histórie tejto krajiny. Mojim krédom je spojenie vedy a praxe. Čo ale človeka upúta od prvých dní pobytu, je minimalizácia, úspornosť všade, kde sa to dá a kde to zvyšuje efektivitu a dokonca napomáha zdravému spôsobu života. O fínskej saune vieme pomerne dosť aj u nás, ale tu je ich naozaj

Interview s Mikom Pirttivaarom

Helsinki 14.9.2019. Ekonomicko-diplomatickou misou profesora Štefana Kassaya vo Fínsku sprevádza okrem zástupcov z veľvyslanectva Slovenskej republiky v Helsinkých aj Mika Pirttivaara, generálny riaditeľ a zakladajúci partner technologickej inovatívnej platformy RapidAction Group (RAG). RAG je podnik, ktorý pomáha svojim zákazníkom meniť svet - je to spoločnosť novej generácie ponúkajúca popredné inovačné služby na celom svete. Nie je to nadsadený výrok, pretože táto obchodná spoločnosť predstavuje novú generáciu ponúkajúcu popredné služby na teritóriách vo svetovom rozmedzí. V duchu jeho záujmov – doslova poslanie manažéra dnešnej doby sa zaujíma o dianie v SR a viackrát bol aj hosťom profe

Upršaný deň v Helsinkách

Helsinki 13.9.2019. Monument moderného umenia v podobe hrubostenných oceľových rúr najmožnejšej kombinácie vo svojom zhluku tvorí nevidaný vzhľad, ktorý prichádzajú obdivovať deň čo deň stovky turistov z celého sveta. Profesor Štefan Kassay dokumentuje Sibelius monument v prekrásnom parku plnom zelene Turistov je neustále veľa. Neodradí ich ani striedavé slnečné a daždivé počasie. Ďalší deň našej misie skĺzol v občerstvenie a nekonečnú diskusiu o tom, ako je misia úspešná či užitočná s porovnavaním toho, čo sa plánovalo a to, čo sa doteraz podarilo. Napokon východiskom z daždivého počasia sa nám stali priestory obchodného domu. Okolo nás sa zrazu objavil všadeprítomný ruch, náhlenie sa, bež

Digitálny modul produkčnej platformy pre Laurea University v Helsinkách

Helsinki 12.9.2019. Profesor Štefan Kassay v rámci svojej ekonomicko-diplomatickej misii vo Fínsku prezentoval na jednej z najvýznamnejších univerzít – Laurea University digitálny modul spoločnej európskej produkčnej platformy. Podľa výsledkov Laurea je najzaujímavejšou a najpríťažlivejšou univerzitou pre fínskych, ale i zahraničných študentov, ktorých v aktuálnom semestri hostí vyše 7 800. Rozsiahle a moderné budovy campusov Lauera University Šestnásť študijných programov z odboru manažmentu podnikania, sociálnych služieb, zdravotníctva, hoteliérstva a cestovného ruchu radí univerzitu medzi špičkové vzdelávacie inštitúcie nielen v Európe, ale aj v zahraničí. Až šesť študijných programov sa

O možnostiach spojenia síl Slovenskej a Českej republiky

Helsinki 12.9.2019. J.E. Ivan Jukl, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Českej republiky vo Fínsku v popoludňajších hodinách prijal profesora Štefana Kassaya na krátku rozpravu. Predmetom ich rozhovoru boli komparácie českého, slovenského a fínskeho školstva a to z najrôznejších aspektov. Úvodné vysvetleníe účelu 26 dňovej ekonomickej misie profesora Kassaya vo Fínsku a ozrejmenie zmyslu Spoločnej európskej produkčnej platfotmy bolo podnetným základom úvah a rozoberania nových možností. Profesor Štefan Kassay a J.E. Ivan Jukl, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Českej republiky vo Fínsku Prvá úvaha sa zjednotila na potrebe zavádzania prezentovaného systému, ktorý je žiaduce realizovať a

Archív