top of page

Jaak Aaviksoo, rektor TalTech univerzity v Tallinne

Tallinn 23.9.2019. Čitateľom webového portálu www.kassay.eu ponúkame krátky rozhovor s rektorom Technickej univerzity – TalTech v Tallinne Jaakom Aaviksoom, významnou osobnosťou Estónska.

Akademik Jaak Aaviksoo nastúpil do funkcie ako rektor TalTech 1. septembra 2015. Absolvoval s vyznamenaním z University of Tartu v oblasti teoretickej fyziky v roku 1976 . Od roku 1976 do roku 1992 bol najprv junior, potom vedúci a vedecký pracovník na Fyzikálnom ústave Estónskej akadémie vied; tam obhajoval svoj Ph.D. v odbore fyzika a matematika v roku 1982. Od roku 1981 do roku 1994 Aaviksoo pôsobil ako hosťujúci profesor v Novosibirskom inštitúte tepelnej fyziky, Inštitúte Maxa Plancka pre výskum pevných látok (Nemecko), Osaka University (Japonsko) a Parížskej univerzite (Francúzsko). Od roku 1992 je Jaak Aaviksoo profesorom optiky a spektroskopie na University of Tartu, od roku 1992 do roku 1995 bol prorektorom University of Tartu, od roku 1996 do 1998 vedúci Ústavu experimentálnej fyziky a technológie a od 1998 - 2007 rektor Univerzity v Tartu. Aaviksoo zastával dvakrát funkciu ministra školstva a výskumu Estónskej republiky a ministra obrany Estónskej republiky raz a bol členom troch zložení estónskeho parlamentu.

bottom of page