top of page
Spacetime.png

ISSN 2730-0110

Vydavateľ: INTERCEDU, a.s., Moyzesova 4/A,

902 01  Pezinok, Slovenská republika.

Šéfredaktor: Dr.h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.  
Recenzent a editor: Dr.h.c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
Grafická úprava: Dušan Ščepka. 
Za odborný obsah materiálov zodpovedajú autori.

Interaktívne vedecko-popularizačné médium významných autorov a vedeckých pracovníkov

12/2022

11/2022

10/2022

bottom of page