SCADA prezrádza všetko...

Pezinok 15.8.2019. Dnes sa na pôde predsedu dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. konalo neobvyklé stretnutie. Vo vážnej tónine hlasov vyznievali odborné sentencie zamerané na reálne produkčné procesy. Profesorovi Štefanovi Kassayovi, predsedovi dozornej rady odborne oponoval vedúci oddelenia prevádzky informačných systémov Szabolcs Horváth spolu s Jurajom Niedlom, členom dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. Odborné referencie sa znenazdajky stali trojčlennou prezentáciou skutočnosti,ktorá ešte nedávno mohlabyť iba ilúziou. Dnes, ale už s úplnou samozrejmosťou sú tu fungujúce informačné systémy pracujúce v reálnom čase. Vysoká odbornosť a aktuálnosť riešení vytvorili reálnu bázu osvojenia si aj d

Ľudia sa dnes sústreďujú v novodobých kmeňoch

Pezinok 13.8.2019. „Konštrukcia ľudských vzťahov je determinovaná hedonizmom. Tak, ako bola po celé stáročia zaužívaná horizontálna štruktúra obyvateľstva, ako napríklad v Indii kasty, v Európe aristrokracia, teda kľúčové usporiadanie spoločnosti, dnes táto štruktúra stráca význam. Ľudia sa dnes dávajú dokopy v tzv. novodobých kmeňoch. Kmene zahŕňajú ľudí z vysokej triedy, zo stredných tried aj z prostých ľudí. Dnes je podstatné, že som v tom kmeni“, konštatuje doc. Bianchi z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied a popisuje súčasné rozdelenie spoločnosti. Doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. (vpravo) prijal pozvanie na diskusiu v relácii Hosť Štefana Kassaya (www.kassay.e

Archív