top of page

Naše noviny

Vnútropodnikový časopis zamestnancov I.D.C. Holding, a.s., ako jedna z foriem šírenia myšlienok ekonomickej diplomacie.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/28

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/24

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/28

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/24

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/32

Naše Noviny 1/2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/24

Naše Noviny 2/2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/28

Naše Noviny 3/2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/28

Naše Noviny 4/2019

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/28

Naše Noviny 1/2018

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/32

Naše Noviny 2/2018

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/32

Naše Noviny 3/2018

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/24

Naše Noviny 4/2018

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/28

Naše Noviny 1/2017

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/31

Naše Noviny 2/2017

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/32

Naše Noviny 3/2017

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/28

Naše Noviny 4/2017

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/31

Naše Noviny 1/2016

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/36

Naše Noviny 2/2016

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/36

Naše Noviny 3/2016

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/36

Naše Noviny 4/2016

press to zoom
4 20162
4 20162

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/32

Naše Noviny 1/2015

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/24

Naše Noviny 2/2015

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/24

Naše Noviny 3/2015

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/20

Naše Noviny 4/2015

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/24
bottom of page