Vysokoškolské učebnice

Vydané v domácich vydavateľstvách:

 

  •  1999. Systemizácia podnikateľských stratégií. Strateg Nové Zámky 1999, s. 158.

  •  1999. Korporačné a holdingové štruktúry. Strateg Nové Zámky 1999, s. 148.

  •  1999. Organizačný rozvoj korporácií. Strateg Nové Zámky 1999, s. 164.

  •  1999. Marketingová stratégia korporácie. Strateg Nové Zámky 1999, s. 178.

  •  1999.: Efektívna stratégia podniku. Tvorba-Kontexty-Realizácia. (Spoluautor Zdeněk Souček) Strateg Nové Zámky 1998, s. 140.

  •  1990 Informatizace společnosti. Publikace pro účastníky Celostátního semináře o informační politice v Modre - Harmónii ve dnech 27. – 28.4.1990. Ústředí novinářskych informací 1990, s. 240.

  •  1984. Možnosti využitia vedeckých metód v riadení žurnalistických systémov. Útvar programových informačných systémov ČST, Bratislava 1984, s. 88.

  •  1983. Riadenie žurnalistických systémov. Zhrnutie čiastkovej výskumnej úlohy riešenej v KRB Integrácia. Útvar programových informačných systémov ČST, Bratislava 1983, s. 53.

  •  1979. Zrozumiteľnosť televíznych artefaktov so zameraním na spravodajské komunikačné útvary. Odbor výskumu programov Československej televízie a divákov v SSR, ČST, Bratislava 1979, s. 185 a 67 s. príloh.