top of page

Výročné stretnutie Alumni členov bývalých členov p-SAV a slovenskej delegácie EASA v Smoleniciach

Pezinok 5.5.2022. Smolenický zámok hostil výročné stretnutie Alumni klubu bývalých členov predsedníctva Slovenskej akadémie vied (SAV) a Slovenskej delegácie Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu (EASA). Pandémia koronavírusu na dlhé štyri roky prerušila pravidelné diskusie, prezenčnú formu prednášok a iné spoločenské akcie. O to viac bolo vzácnejšie stretnúť významné osobnosti Alumni klubu bývalých členov predsedníctva SAV a v živo diskutovať na najrôznejšie témy rezonujúce v uplynulom období.

Organizátori výročného stretnutia profesor Štefan Luby a doc. Branislav Peťko zúčastnených privítali v Červenom salóniku Smolenického zámku. Úvodné slová vďaky patrili dlhoročnému vedúcemu organizačnej zložky – Kongresového centra v Smoleniciach – Ing. Karolovi Volnerovi, ktorý zasvätil svoj profesijný život Smolenickému zámku a po tridsaťpäť ročnom pôsobení odchádza z vedúcej funkcie.

Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania ocenila Veľkou zlatou medailou doc. Ing. Jozefa Šimútha, DrSc., – tohto času hospitalizovaného – priekopníka molekulárnych metód výskumu včiel a včelích produktov za mimoriadny prínos vo vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti, odborný výskum fyziologických funkcií bielkovín a génov zodpovedných za syntézu výlučkov včiel a za presadzovanie progresívnych postupov počas celého života.

Ocenenie z rúk prezidenta Nadácie na podporu vedy a vzdelávania prebral profesor Štefan Luby.

Profesor Štefan Kassay prítomným daroval publikáciu „Diktát času je nezadržateľný II.“


Profesor Štefan Luby prítomných oboznámil s organizačnými zmenami v Alumni klube bývalých členov predsedníctva SAV. Významnou zmenou je odovzdanie vedenia klubu docentovi Branislavovi Peťkovi, ktorý bude ďalej pokračovať v záslužnej činnosti združujúcej významné osobnosti. Po slávnostnom prípitku nasledoval už tradičný program so zaujímavými prednáškami v Poľovníckom salóne.

Profesor Štefan Luby prítomných oboznámil s aktualitami z uplynulého obdobia. Docent Branislav Peťko predstavil okrúhlych jubilantov a formou krátkych spomienok na spoločne strávené chvíle. Zároveň si zaspomínal na osobnosti, ktoré už nie sú medzi nami, ale významne sa zapísali do dejín SAV.

„Sošku Oskara“ za službu vede získali Ing. Mária Rybecká a Ing. Viliam Novák, DrSc.

Odborná časť stretnutia Alumni klubu bývalých členov predsedníctva SAV pokračovala prednáškou slovenského vedca v oblasti virológie – docenta Júliusa Rajčániho, DrSc. Po absolvovaní Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pracoval najskôr na Ústave patológie LFUK, ale už od roku 1966 to bol Virologický ústav SAV. Z obdobia osemdesiatych rokov pochádzajú jeho najcitovanejšie práce, týkajúce sa problematiky herpetických vírusov. Je autorom, alebo spoluautorom okolo 210 publikácií v zahraničných časopisoch s viac ako 2 000 citáciami. Publikoval 7 kníh a samostatné kapitoly vo 20 knihách. Téma prednášky „Lesk a bieda pandémie Covid-19 v názoroch odborníkov“ zaujala prítomných „alumnistov“ a po jej skončení nasledoval rad otázok ohľadne pandémie koronavírusu.

Docent Branislav Peťko pokračoval v odborných prednáškach nemenej zaujímavou témou „Zdravoveda na podklade antioxidantov Tokajských putňových vín“ spojenou s degustáciou slovenských vín.

Výročné stretnutie Alumni klubu bývalých členov predsedníctva SAV a EASA pokračovalo slávnostnou večerou a diskusiou medzi zúčastnenými.

Comments


bottom of page