top of page

TALK STUDIO INTERCEDU: Prof. Dr. Klaus Mainzer

Pezinok 22.11.2023. Prezident Medzinárodného Centra Vzdelávania – INTERCEDU, a.s., prof. Štefan Kassay podpísal v septembri 2023 Memorandum o spolupráci s prezidentom Európskej Akadémie Vied a Umení v Salzburgu (EAVU), profesorom Mainzerom, na základe ktorého sa uskutoční vzájomný rozvoj a podpora v oblasti vedy a vzdelávania. Spoločné ciele boli vytýčené v niekoľkých konkrétnych bodoch spolupráce.Podpis Memoranda o spolupráci medzi INTERCEDU a Európskou akadémiou vied a umení


EAVU je mimovládna organizácia, založená v roku 1990 a združuje viac ako 2 000 popredných vedcov, umelcov, špecialistov vo výskume a významných riadiacich funkciách. EAVU sa zaoberá analýzou súčasných spoločenských výziev, etických otázok, prepája viaceré kultúry a zasluhuje sa o interdisciplinárne šírenie vzdelávania a poznatkov nielen prostredníctvom európskej vedeckej komunity, ale aj expertov svetového rangu. INTERCEDU, a.s. sa tak otvorili nové príležitosti, ako efektívnejšie rozvíjať medzinárodné aktivity a získalo aj možnosť vytvoriť si priamy vzťah aj s laureátmi Nobelovej ceny.Interview s prezidentom Európskej akadémie vied a umení, prof. Dr. Klausom Mainzerom


Na multimediálnom portáli www.intercedu.com vznikla podstránka, ktorá mapuje aktivity zahrňujúce Memorandum o spolupráci medzi INTERCEDU a Európskou akadémiou vied a umení v Salzburgu.


Comments


bottom of page