top of page

Stretnutie s Helmutom Luttmannom

Pezinok 11.8.2021. Profesor Štefan Kassay privítal na pôde International Center of Education významnú osobnosť leteckého a kozmického priemyslu Helmuta Luttmanna jeho asistentku Zuzanu Tholemu.

Profesor Štefan Kassay, Zuzana Tholema a Helmut Luttmann


S cieľom vyvinúť a uvádzať na trh inovatívne služby a produkty na prevádzku Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS sa spojili tri významné svetové inštitúcie založili subjekt s názvom BEOS (Bremen Engineering Operations Science). Tím špecialistov tvoria DaimlerChrysler Aerospace, OHB-System a ZARM – Centrum aplikovanej vesmírnej technológie a mikrogravitácie na Univerzite v Brémach.

Vesmírna stanica ISS


Cieľom spoločnosti BEOS je reprezentovať kompetentné priemyselné rozhranie pre potenciálnych používateľov ISS z kozmického a leteckého priemyslu. V tomto úsilí spoločnosť BEOS podporuje a dopĺňa činnosti vesmírnych agentúr, najmä v oblasti priemyselného i komerčného využívania ISS. S týmto prístupom BEO vytvára nové obchodné príležitosti nielen pre členov svojho tímu, ale aj pre svojich zákazníkov z leteckého priemyslu. Okrem podpory priemyselného výskumu vo vesmíre predstavujú ďalšie kľúčové odvetvia marketingového úsilia spoločnosti netechnické oblasti využívania vesmíru, ako je zábava, reklama, vzdelávanie a cestovanie do vesmíru.

Rokovanie o možnostiach dlhodobej spolupráce pre Medzinárodné centrum vzdelávania – INTERCEDU sa zúčastnil profesor Štefan Kassay a Jaroslav Kultan. Študujúci využívajúci portál INTERCEDU budú čoskoro mať k dispozícii študijné materiály a zaujímavé prednášky o približovaní znalostí o zásadných výskumoch a dosiahnutých výsledkoch tímu Helmuta Luttmanna.


Rozhovor s Helmutom Luttmannom pripravujeme do vysielania v rámci relácie Hosť Śtefana Kassaya.

Comments


bottom of page