top of page

Pán Emil Burák, budete nám veľmi chýbať!

Pezinok 10.6.2021. Rozlúčka s Vami bola nečakaná, no fyzicky nenávratná. Ostali spomienky a Vaše knižné dary, na ktorých sme si zakladali budúcu spoluprácu.

Prezerám ešte nedávnu e-mailovú poštu a nanovo objavujem Vašu odbornosť a potrebu komunikovať s ľuďmi podobného razenia, ktorí kladú dôveru a spravodlivosť vedno s pracovitosťou a radosťou z vytvoreného diela, ktoré nachádza spokojnosť v sebe samom i radosť z možností šírenia vlastného diela odbornej, ale i širokej verejnosti. Váš tvorivý prínos v jednotlivých artefaktoch i celku Vašich odborných literárnych diel spolu s praktickým výkonom a edukačnou aktivitou v oblasti daní je z hľadiska vynaliezavosti, nových invencií, ale i nebojácneho kritického tónu s jasnou formuláciou vlastného názoru. Nech už sa to týka aj vysoko postavených osobností a rozhodovateľov o budúcnosti našej krajiny, alebo kohokoľvek, kto naruší zákony a spravodlivosť.

Ďakujem Vám, za Vaše knižné dary a predpokladám, že Vás a Vašich blízkych, aj keď už v nenávratne vlastného bytia moje rozhodnutie predstaviť vnímateľom niektoré vybrané časti z Vášho ponímania vedy v praxi aspoň v niekoľkých pokračovaniach a pripomenúť tak aj za zložitých nečakaných okolností Váš postoj k životu a oddanosť vo víre zložitých udalostí v súčasnom dianí.

Štefan Kassay

prezident

International Center of Education


V Pezinku 10.6.2021 

Z korešpondencie s Emilom Burákom


Vážený pán Prof. Kassay, dobrý deň.

Čítam Vašu knihu DIKTÁT ČASU II., je tam veľa MÚDREHO POSOLSTVA... a k tomu mi napadla nasledovná idea - k Vášmu živému laboratóriu.

Možno som neobjavil nič nového a dávno ste o tom uvažoval?

Možno však nie - ak je to tak - čítajte, prosím, ďalej TU:

Slovensko nemá žiadny dokumentárny cyklus o osobnostiach v takej kvalite ako urobil v ČTV Slovák Fero Fenič "ČESKÁ HLAVA".

Nemáte záujem využiť svoj obrovský potenciál (ste znalý telky a máte výborné zdroje materiálu k tomu) z týchto Vami zozbieraných ľudí a ich názorov z laboratória života tak, že z toho urobíte výborný edukačný dokumentárny film?

Napríklad by sa mohol volať ŽIVOTNÝ PRAGMATIZMUS MÚDRYCH - VZORY (živé

osobnosti) a VZORCE (neživé ich idey, krédo, motto - máte to v knihe Diktát času II. vždy zvýraznené veľkým písmom pri každom rozhovore)?

Máte k tomu natočené videá, kde každé trvá v priemere viac ako 30 minút. Čo tak zostrihať ich a z každého vybrať to najlepšie (5 minút pri každom

rozhovore) a urobiť z toho NOVÝ hodnotný inšpiratívno-motivačný EDUKAČNÝ seriál?

Aby sa mladým ľuďom v SR, ktorí chcú NAOZAJ niečo dokázať, ukázali aktuálne žijúce hlboké OSOBNOSTI (alebo už aj odídené osobnosti) namiesto plytkých CELEBRÍT?

S pozdravom, úctou a prianím pevného zdravia z BB do Limbachu-Pezinku

Emil Burák

 

Vážený pán Prof. Kassay, dobrý deň.

Ďakujem za odpoveď, nesmierne veľa ste dokázal a pre mnohých ste obrovským vzorom už dnes. Pre mnohých môžete byť aj zajtra a v budúcnosti.

Myslím, že jednoznačne má význam FILM urobiť - lebo doba sa mení. Nová generácia je pohodlná a lenivá učiť sa AKTÍVNE (knihy čítať a ostatné iniciatívne...) a konzervatívne, preferuje robiť to PASÍVNE (pozerať filmy a zážitkové učenie...) a liberálne.

A určite aj Vám osobne padne výborne TAKÉ POVZBUDZOVADLO do ďalšej práce, že vždy - keď sa nebude dariť alebo sa nebudete dobre cítiť, tak si nielen pustíte v hlave pozitívny fiktívny film, ale pustíte si ten skutočný a tam si oživíte tie úžasné míľniky života, ktoré ste dokázal.

Pragmatická rada: Náš štát aj teraz má nejaký panteón osobností a register najvýznamnejších a bude ho tvoriť a kultivovať s odstupom času vždy. A určite budete rád a spokojnejší - keď film o Vás sa natočí za Vášho života čo NAJVERNEJŠIE ako keby sa mal natočiť len po skončení Vášho života menej verne.

Človek je už taký psychologicky nastavený, podľa môjho názoru, že vníma a miluje najmä ŽIVÉ vzory zo súčasnosti - na ktoré "DOSIAHNE" (sú pre ňu uveriteľnejšie a hmatateľnejšie), ako tie NEŽIVÉ - na ktoré "NEDOSIAHNE" a preto ho často ani nezaujímajú alebo im verí menej. Najmä to vyniká pri dnešnom nástupe nekvality - dane zo špičkových technológií z hľadiska najbohatšej banky sveta, ktorou je časobanka. Myslím tým to, že Vaša i moja generácia žila pomalšie, preferovala živú komunikáciu (osobné rozhovory) a reálne svety. Dnešná mladá a po nich nastupujúca generácia žije oveľa rýchlejšie, preferuje mylne neživú komunikáciu (emaily, Skype, Facebook a ďalšie sociálne siete) a virtuálne svety. Neuvedomujú si, že tým ničia múdru hodnotovú abecedu a žijú menej kvalitne v hodnotovom absurdistane.

K 80-tke si rozhodne zaslúžite taký osobný dar - ako je film, ktorý by nezostal len na Slovensku - ale prejavil by o neho záujem aj svet.

K Vášmu krásnemu a úžasnému životnému JUBILEU srdečne blahoželám a prajem všetko najlepšie: predovšetkým ZDRAVIE, INTEGRITU, PROSPERITU a osobnú spokojnosť.

Som síce mladší, ale som nadšený z toho, že Vás poznám a nesmierny hrdý na to, že Slovensko má takého múdreho syna národa.

S úctou a pozdravom "Aby čLOVEk voňal čLOVEčinou"

Emil Burák

 

Comments


bottom of page