top of page

MM Průmyslové spektrum 3/2022

Pezinok 9.3.2022. Marcové vydanie mesačníka MM Průmyslové spektrum je venované progresívnym technológiám v strojárstve. V reportážach, rozhovoroch a ďalších článkoch z firemnej praxe aj z akademického prostredia sa dočítate okrem iného o laserových technológiách a o aditívnej výrobe. Tieto technológie sa uplatňujú v rôznych odvetviach od stavebníctva cez výrobu automobilov až po letecký priemysel a kozmický výskum. Väčšina príspevkov sa však prelína o nemenej dôležité subtílnejšie témy akými sú udržateľný rozvoj a etika podnikania. Aj tieto otázky treba vždy zohľadňovať, pretože bez náležitej rovnováhy sa úspechu nedočkáme.


Každú krízu môžeme prekonať len vďaka kvalitnejšiemu vzdelávaniu a vďaka inováciám vedúcim k širšiemu využívaniu nových technológií. Práve technický pokrok spojený so zdravým rozvojom spoločnosti nám pomôže zaistiť lepšiu budúcnosť. Prajeme vám príjemné čítanie.

Comments


bottom of page