top of page

K jubileu prezidenta Rudolfa Schustera

Pezinok 5.1.2024.


Vážený pán prezident Rudolf Schuster,


ako len ten čas letí. Tých dvadsať, či desať rokov od Tvojich narodenín, a ešte celkom nedávno od našich nových  stretnutí aj pri Tvojich knižných daroch, až do dneška prebehlo ako oheň a vietor, ako priehrštie dojmov, pocitov, ako mierka užitočnosť vlastného bytia a existencie, silnej odozvy na konkrétne ľudstvu prospešné činy, sme si toho veľa povedali o zmysle života a kolísavosti spoločenského vedomia. Doslova si pamätám Tvoje úprimné slová v reláciách i nakrúcaných portrétoch osobností a zároveň v relácii Hosť Štefana Kassaya nakrúcanej v Košiciach už ako program INTERCEDU. Dovoľ, vážený pán prezident, aby som Ti odovzdal pozdravy zviditeľnené v rámci mojej Nadácie na podporu vedy a vzdelávania a od mojich blízkych spolupracovníkov, kolegov a tvorcov nových relácií so širokoobsiahlym zameraním na pomoc ľuďom, osnovateľom progresu v modernom ponímaní a šírenia takých postulátov, ktorými vo svojej činorodosti tak vynikáš. Zároveň dúfam, že aj pri Tvojej najbližšej návšteve v Bratislave sa budeme môcť aspoň na chvíľku stretnúť, aby som Ťa mohol k sebe privinúť, aby som cítil teplo Tvojho srdca a odovzdal Ti kyticu kvetov s osobným želaním udržiavania  zdravia a veľa radosti v kruhu Tvojej rodiny.


Štefan KASSAY


Comments


bottom of page