top of page

INOFEST 2021: Miroslav Kunsch

Pezinok 22.11.2021. Absolvoval Elektrotechnickú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Profesionálnu prax začal v Stredoslovenskej energetike a potom vo Výskumnom ústave výpočtovej techniky v Žiline. Neskôr sa podieľal na vzniku viacerých podnikateľských subjektov orientovaných na aplikácie IT v priemyselnej praxi. V roku 1993 založil s niekoľkými blízkymi spolupracovníkmi spoločnosť IPESOFT so zámerom intenzívne sa venovať vývoju a aplikácii softvérových technológií pre informačné systémy reálneho času. Výsledkom práce spoločnosti je pôvodná unikátna softvérová technológia D2000® (https://d2000.ipesoft.com/), ktorá je základom komplexných riešení pre podporu riadenia kritických procesov v energetike a priemysle. Spoločnosť IPESOFT (https://www.ipesoft.com/) sa stala jednou z najdynamickejšie rastúcich technologických spoločnosti v strednej a východnej Európe. Ing. Miroslav Kunsch je trojnásobným finalistom súťaže „Podnikateľ roka“ v Slovenskej republike. Je ženatý, má jedno dieťa.


Comments


bottom of page