top of page

INOFEST 2021: Martin Sojka

Pezinok 5.11.2021. V podniku Švec a spol s.r.o. pôsobí od roku 2015. Od začiatku pôsobenia sa zaoberal riadením činností na oddelení kvality (metrológia, 3D meranie), kontrolou procesu vo výrobnej sfére, vytváraním meracích programov (3D meracie zariadenie DEA Alfa – Software PC-Dmis) pre súčiastky montované do nástrojov, hotových nástrojov a vyrobených lisovaných dielov. Riadil kontrolu nástrojov podľa požiadaviek zákazníkov (Checklist – presná špecifikácia požiadaviek ) a odovzdávanie týchto nástrojov. Zároveň pracoval v obore riešenie reklamácií , evidencia reklamácií a následné ich riešení. Je špecialistom na úzka spoluprácu s oddelením konštrukcie a technológie pri riešení komplikácií a korekcií nástrojov, selekcii modelov nástrojov v programe CATIA , porovnávanie modelov, meranie a export dát. V súčasnosti pôsobí vo funkcii projektového manažéra.


Comments


bottom of page