top of page

Aerodynamika a mechanika letu

Pezinok 18.6.2020. Na knižnom trhu sa objavilo druhé vydanie odbornej publikácie s názvom Aerodynamika a mechanika letu z vydavateľstva MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. Autormi knižky sú výnimočné osobnosti nielen v oblasti letectva Dušan Neštrák a Stanislav Szabo.

V publikácii sa stretneme so základmi aerodynamiky nízkych a vysokých rýchlostí. V ich nadväznosti sa autori zaoberajú rozborom letových výkonov a ustálených režimov letu atmosférických lietadiel.

V závere je venovaná pozornosť rozboru základov letových vlastností z pohľadu stability a riaditeľnosti letu. Pre záujemcov pre hlbšie štúdium aerodynamiky a mechaniky letu je v publikácii uvedený aj prehľad odbornej literatúry, ktorú nielen študent zameraný na letecké inžinierstvo by nemal prehliadnuť.

Kniha Aerodynamika a mechanika letu má 434 strán. Je to druhé knižné vydanie, v ktorom čitateľ oproti prvému vydaniu /1917/ nachádza vysoko odborný text a to v celom rozsahu publikácie. Kniha je určená najmä pre študentov, ktorí sú zameraní na letecké inžinierstvo, avšak túto odbornú učebnicu plnú vzorcov, detailných grafov a obrázkov by nemal nikto vynechať, kto sa chce zaoberať leteckým inžinierstvom. Na vydaní tejto významnej a hodnotnej publikácie sa podieľala aj Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania.

 

Doc. Ing. Dušan Neštrák, CSc.: Celých 62 rokov svojej pedagogickej práce venuje vzdelávaniu a výchove odborníkov pre potreby vojenského a civilného letectva. Autor viacerých vysokoškolských učebníc z oblasti praktickej aerodynamiky a mechaniky letu lietadiel a vrtuľníkov. Počas svojej pedagogickej praxe sa venoval najmä teoretickým základom lietania v nízkych aj vysokých rýchlostiach letu a zvlášť sa špecializoval na prípravu vojenských pilotov vrtuľníkov. Pracoval od roku 1993 niekoľko rokov pri formovaní Ministerstva obrany SR ako riaditeľ odboru vojenského školstva a vedy. V rokoch 2000 až 2004 bol členom medzinárodnej komisie NATO v Bruseli pre oblasť vojenských bezpilotných lietajúcich prostriedkov. Popri svojej celoživotnej vedecko-pedagogickej práci využíva svoje znalosti a dlhoročné skúsenosti ako znalec Ministerstva spravodlivosti SR v odbore letecká doprava pri vyšetrovaní príčin leteckých nehôd. Pri tejto činnosti spolupracuje s ministerstvom vnútra SR, Útvarom pre vyšetrovanie leteckých a námorných nehôd Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Úradom vojenského letectva Ministerstva obrany SR.


Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA, LL.M: Je autorom príp. spoluautorom takmer 500 odborných článkov a publikácii z oblasti vojenského a civilného letectva. Bol garantom alebo členom viac ako tridsiatich vedeckých a organizačných výborov národných a medzinárodných vedeckých konferencií doma i v zahraničí. Je alebo bol členom niekoľkých vedeckých rád na univerzitách doma i v zahraničí. V oblasti leteckej praxe pôsobil ako člen predstavenstva letiska Sliač, a.s., a predseda dozornej rady Leteckých opravovní Trenčín, a.s. V roku 2004 patril medzi spoluzakladateľov Leteckej fakulty v Košiciach a v jej prechodnom období zastával funkciu zástupcu riaditeľa Ústavu aeronautiky a neskôr prodekana pre rozvoj. V rokoch 2006 - 2009 pracoval na Ministerstve obrany SR ako generálny riaditeľ a národný riaditeľ pre vyzbrojovanie. Bol vedúcim expertných tímov dvoch najväčších projektov modernizácie výzbroje Ozbrojených síl SR vrátane výberu nových taktických dopravných lietadiel C-27J Spartan. V akademickej sfére participoval na viacerých projektoch výskumu so zameraním na leteckú dopravu. Prednáša aj na zahraničných univerzitách. V súčasnosti je dekanom Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a zároveň pôsobí ako predseda dozornej rady štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR, ako aj člen predstavenstva medzinárodného letiska Košice a.s. V rokoch 2015-2017 bol riaditeľom Ústavu leteckej dopravy Českého vysokého učení technického v Prahe kde prednáškovo pôsobí doposiaľ.

Comentarios


bottom of page