top of page

Štefan Chudoba o spolupráci s IDC a duálnom vzdelávaní

Pezinok 5.11.2019. Expert Slovenskej technickej univerzity pre spoluprácu s praxou a expert Svetovej banky pre praktické vzdelávanie Štefan Chudoba informoval profesora Štefana Kassaya počas pracovného rokovania o pripravovanej spolupráci s podnikom svetovej triedy, I.D.C. Holding, a.s. na projektoch duálneho vzdelávania v rámci Trnavského samosprávneho kraja.

Profesor Štefan Kassay a Štefan Chudoba počas pracovného rokovania o spolupráci IDC na duálnom vzdelávaní škôl a univerzít Trnavského samosprávneho kraja


Štefan Chudoba počas rokovania vyzdvihol potrebu zmeny systému vzdelávania a to formou spolupráce na duálnom vzdelávaní. „IDC dnes patrí medzi významné podniky v rámci Trnavského kraja, má lokálny aj globálny význam, preto voľba bola jasná už od začiatku, pripravili sme projekt spolupráce na duálnom vzdelávaní a som rád, že pán profesor Kassay s ponukou súhlasil. Automatizácia a digitalizácia podniku je na vysokom stupni aplikácie v praxi. Efektívny a systematický prístup k vzdelávaniu kmeňových zamestnancov je taktiež vzorový príklad ako si udržať a ďalej rozvíjať zamestnancov i absolventov,“ zdôrazňuje benefity podniku IDC Štefan Chudoba.

Vnímateľom multimediálneho portálu sa v krátkom videu prihovoril Štefan Chudoba, kde priblížil aktuálne plány s podnikom svetovej triedy a duálnym vzdelávaním


 

Ing. Štefan Chudoba, PhD. ukončil v roku 1975 štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pôsobil na viacerých riadiacich pozíciách. Bol riaditeľom Trnavských automobilových závodov, postupne generálnym riaditeľom Bratislavských automobilových závodov, riaditeľom v spoločnosti Škoda Auto Slovensko, riaditeľom divízie Škoda Auto spoločnosti VW Group Rusko. (2003 - 2005). Od roku 2006 pracoval ako konzultant a poradca pre Autoklaster Trnava. V roku 2010 ukončil doktorandské štúdium v študijnom programe podnikový manažment na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave.

bottom of page