top of page

Interview s Mikom Pirttivaarom

Helsinki 14.9.2019. Ekonomicko-diplomatickou misou profesora Štefana Kassaya vo Fínsku sprevádza okrem zástupcov z veľvyslanectva Slovenskej republiky v Helsinkých aj Mika Pirttivaara, generálny riaditeľ a zakladajúci partner technologickej inovatívnej platformy RapidAction Group (RAG). RAG je podnik, ktorý pomáha svojim zákazníkom meniť svet - je to spoločnosť novej generácie ponúkajúca popredné inovačné služby na celom svete. Nie je to nadsadený výrok, pretože táto obchodná spoločnosť predstavuje novú generáciu ponúkajúcu popredné služby na teritóriách vo svetovom rozmedzí. V duchu jeho záujmov – doslova poslanie manažéra dnešnej doby sa zaujíma o dianie v SR a viackrát bol aj hosťom profesora Kassaya v Bratislave. Tu v Helsinkách sa aktívne zapojil do prezentácie systému univerzitého modulu Spoločnej európskej platformy. Po prvých dvoch úspešných prezentáciách podporených aj obrazovým a schematickými podkladmi vysvetľujúcemu podstatu systému odpovedal na otázky profesora Štefana Kassaya v univerzitnej kaviarni.

Mika Pirttivaara bezprostredne po prezentácii na univerzite Laurea, podľa mienky odbornej verejnosti najpríťažlivejšej a najzaujíímavešjej pre zahraničnných, ale aj domácich študentov potvrdených aj slovami jej prezidenta J. Koskiho sa netajil svojím nadšením a bezprostredne v kaviarni univerzity odpovedal na otázky profesora Kassaya.


Mika Pirttivaara vysvetľoval profesorovi Kasssayovi aj rad súvislostí s jeho odbornou aktivitou na prospech univerzít a všeobecne rastújej úrovne znalostí ľudí vo Fínsku, ako aj vysokých hodnôt pripisovaných vzdelávaniu a skúsenostiam nadobudnutým v praxi. RAG sa zameriava na najlepšie vlastnosti podnikania, aby zvládol obohacovacou interakciou, kľúčový jav, ktorý urýchľuje inovácie, obnovu a rast. Ako vraví jeden zo zakladajúcich členov, Mika Pirttivaara - je to všetko o ľuďoch. Spoločnosť RAG bola založená v roku 2014 dvadsiatymištyrmi aktívnymi zakladajúcimi partnermi zastupujúcimi paletu špičkových škandinávskych odborností: vedúci pracovníci podnikov, odborníci na inovácie, výskumníci, umelci, dizajnéri a členovia fínskeho parlamentu. Svoj názor na projekt profesora Kassaya približuje v krátkom interview.

bottom of page