top of page

Študijný plán RIADENIE vo forme elektronických kníh dostupný online

Pezinok 29.7.2019. Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania v spolupráci s webovým portálom www.kassaybooks.com dnešným dňom spúšťa elektronický prenájom edičného radu RIADENIE vo forme študijného plánu pre univerzity a širokú čitateľskú verejnosť. Doteraz formou „Pay per read“ bola dostupná anglická jazyková mutácia. Rozširuje sa tak výber o ďalší jazyk, tentokrát náš materinský, slovenský.Online elektronický prenájom kníh na www.kassaybooks.com

Spoločná európska produkčná platforma ONLINE

Riadeniu intelektuálneho kapitálu sa musí venovať každý podnik. Platí však, že podniky ak rastú vo veľkosti a komplexnosti, sú čoraz viac závislé na znalostiach o trhovom prostredí a konkurencii využívaných pri strategickom plánovaní a rozhodovaní. Veľké korporácie potrebujú znalostné aktíva kvôli „lepšej adaptácií sa na narastajúce neistoty, ktoré sprevádzajú ich rast”. Keď podnik pôsobí dlhšie v odvetví, zdá sa, že ho prostredie menej ohrozuje, a tak podniky často znižujú aktivity zamerané na monitoring prostredia a menej sa zaoberajú riadením intelektuálneho kapitálu. V súčasnosti je už nevyhnutnosťou verifikovanou dosiahnutými výsledkami a rastom konkurencieschopnosti podnikov, ktoré mali dostatok odvahy modifikovať vlastné prístupy k znalostiam a ich využite a zároveň vložiť dostatok energie na praktické aplikácie naznačených téz v produkčnej praxi.

Zacielenosť multimediálneho portálu www.kassaybooks.com


Čítajte knihu vtedy, keď ju potrebujete


„Pay per read“ je typ platenej služby, pomocou ktorej si vnímateľ môže kúpiť udalosti na zobrazenie prostredníctvom webového portálu. Prevádzkovateľ ponúka obsah v rovnakom čase všetkým na ktoromkoľvek mieste s dostupnosťou internetového pripojenia, ktorí si ju objednajú. Publikáciu je možné zakúpiť prostredníctvom webovej platformy, pomocou elektronického sprievodcu predplatného. Systém sa vyznačuje vysokou flexibilnosťou a adresnosťou ponúkaného obsahu. Je centrálne riadený redakčným systémom, kde kniha je k dispozícii práve v čase, kedy ju naozaj potrebuje čitateľ. Za prijateľnú cenu je elektronický prenájom vhodný pre študentov, ale aj širokú čitateľskú verejnosť vrátane podnikateľov. Výhodou je, že ponúkaný súbor nezaťažuje zobrazovacie zariadenie čitateľa, nakoľko je spustený online s možnosťou okamžitého vyhľadávania textov. Pre prípad citácie systém umožňuje kopírovanie textovej časti do akéhokoľvek textového editora. Redakcia elektronického prenájmu ponúka široké možnosti aktualizácie obsahu knižných titulov v reálnom čase priamo autorom.

bottom of page