top of page

Time for Words

Pezinok 24.6.2018. Predseda Dozornej rady I.D.C. Holding a.s. Štefan Kassay a prezident TIME FOR WORDS Inc. Michal Mlčoušek rokovali o koordinovanej spolupráci. TIME FOR WORDS je medzinárodná iniciatíva pre odovzdávanie tých najdôležitejších skúseností budúcim generáciám, ktorú pomohli vytvoriť mladí ľudia aj zo Slovenska a desiatky významných osobností. “Hlavným zámerom nášho projektu je dostupnosť, šíriteľnosť a dlhodobosť vzorov pre mladšie generácie,” zdôraznil Mlčoušek. Príbeh I.D.C. Holding a.s. ako aj vedeckej práce a osobnej cesty profesora Kassaya má „zasiahnuť“ mladých ľudí na celom svete.

Profesor Kassay odkázal na svoju životnú misiu „vybudovať podnik, ktorý prežije aj čas môjho fyzického nebytia a dá ľuďom chlieb.” Zároveň by chcel všetko, čo sa v živote naučí „nejakým spôsobom odovzdať ďalšej generácii.” Spolupráca s TIME FOR WORDS má profesorovi Kassayovi umožniť, aby mladým ľuďom pomohol nájsť odpovede na ich najdôležitejšie životné otázky. „Spolu s Vami vytvoríme najväčšiu koordinovanú iniciatívu s cieľom pozdvihnúť a zjednotiť svet prostredníctvom hodnôt, ktoré pomáhajú mladým ľuďom dosiahnuť úspech,” reaguje Mlčoušek v zmysle profesorovho presvedčenia, že „podnikateľ môže byť úspešný, ak je morálny.” [1] Preto aj „zbližujeme vzory, aby sme odovzdali lepší svet budúcim generáciám,” dodáva Mlčoušek. TIME FOR WORDS tiež realizuje ideu profesora Kassaya, že napredovanie jednotlivca i podniku sa meria „predovšetkým schopnosťou pomáhať iným dosahovať spoločensky uznávané hodnoty.” [2]

Ako sa však dá v súčasnom geopolitickom kontexte a meniacej sa paradigme efektívne implementovať takýto aktivizačný výchovno-vzdelávací process, ktorý je medzinárodný a zároveň absolútne lokálny? Odpoveďou má byť filantropická iniciatíva rodiny Minich – Mlčoušek, ktorá si udržala expertné pôsobenie v oblasti vzdelávania, filmu, televízie a médii počas troch generácií: “Aby sme umožnili mladým ľuďom a budúcim generáciám naplno rozvinúť svoj potenciál, zbližujeme významné osobnosti, aby ako vzory vytvorili vzdelávaciu platformu na základe ich životných hodnôt a múdrosti pri dosahovaní úspechu, ktorého cieľom je stať sa filantropom.” Absolútne kľúčová je však priama účasť mladého človeka v každom bode tejto tvorby. Prináša mu totiž špecifický typ zážitku, ktorý mu umožní „odovzdať Váš príkladný odkaz aj svojim ďalším rovesníkom,“ zdôrazňuje Mlčoušek.


[1], [2] Kassay, Štefan: Binárny kód. Bratislava: Veda, 2011.

 

Michal Mlčoušek, prezident TIMEFOR WORDS Inc., je absolventom Lester B. Pearson College of the Pacific – United World College vo Victorii, York University v Toronte a Dominican University College v Ottawe. Je výkonným producentom vyše 50 diel. Pôsobil ako koordinátor pre Európsky región Education International s 11 miliónmi členov v 132 organizáciách v 51 krajinách. Vypracoval rezolúcie a strategické dokumenty pre 132 šéfov mimovládnych organizácií na ich výročnom stretnutí v Budapešti v roku 2012.

Zdroj http://www.timeforwords.com


Diela rodiny Minich – Mlčoušek získali vyše 50 medzinárodných ocenení. Spolupracovali aj s mimovládnymi organizáciami s dosahom na 60 miliónov členov, s bývalým britským premiérom, nórskym kráľom aj s Radou Európy. Jej film videlo najväčšie zhromaždenie mladých ľudí v dejinách Kanady, 500 000 divákov pri príležitosti návštevy pápeža Jána Pavla II.

bottom of page