top of page

Sobotňajšie stretnutie so starostami

Sofia 16.6.2018. V dopoludňajších hodinách sa v hoteli Sense stretli predstavitelia I.D.C. Holding, a.s. prof. Štefan Kassay a Ing. Roman Ježo s Dimitarom Zdravkovom a Angelom Papazovom, starostami municipalít Sadova a Pervoji maja , účastníkmi nedávnej návštevy primátorov a starostov v prevádzkarni Pečivárne Sereď. Exkurzia vo výrobe a odborná diskusia priniesli rad podnetov, na základe ktorých prof. Štefan Kassay vyslovil presvedčenie, že v nadviazaných kontaktoch každý podľa prioritných záujmov a reálnych možností bude pokračovať.

Zľava Dimitar Zdravkov, Angel Papazov, Štefan Kassay a Roman Ježo


Rovnako dnešné stretnutie so vzácnymi osobnosťami, je dôkazom, že sľuby postupne nadobúdajú reálnu podobu. Skvelou príležitosťou už aj na základe existujúcich bilaterálnych dohôd medzi Bulharskom a Slovenskom je nanovo sa vrátiť k možnosti zapojenia sa do spoločnej platformy edukácie manažmentu a prislúchajúcich disciplín a podpory vydaní série 20 kníh nového edičného radu pre potreby bulharských študentov a podnikateľov. Obaja starostovia sa zhodli v tom, že sú pripravení napojiť sa svojimi možnosťami, že vstupný počin pre spoločnú vec zo strany autora, ktorý študentom venuje v rámci zamýšľanej publikácie svoje autorské honoráre, čo možno považovať za intelektuálny dar mladej generácii odborníkov. O preklad do bulharského jazyka a vydanie kníh sa postarajú starostovia oboch municipalít. Je možné i to, že danú myšlienku jednotnej platformy si osvoja aj iné edukačné inštitúcie.


K vydaniu série kníh o riadení aj v bulharskom jazyku profesor Kassay ďalej uviedol: „Pilotný projekt v bulharskom jazyku som pred časom pripravil reálnej podobe sprístupnil a majú ho aj zainteresovaní veľvyslanci Bulharska a Slovenska v rámci ekonomickej diplomacie tiež skutočnosť, že na základe aktivity zo strany Vysokej školy medzinárodného biznisu, a jej organizátorov som bol oslovený a mohol vystúpiť ako kľúčový rečník“. Na záver dnešného rokovania sa veľa povedalo aj o možnostiach spoločného biznisu čo predpokladá rokovanie na úrovni vedenia IDC Holding, a.s.

bottom of page