top of page

Cena Nadácie profesora Štefana Kassaya pre osobnosti vedy a vzdelávania vo Fínsku

Helsinki 28.4.2018. Slávnostné odovzdanie ceny Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania pre profesora Erkki Ormalu, bývalého viceprezidenta Nokie, dnes profesora na Aalto univerzity prebehlo v priateľskom stretnutí s mimoriadnym a splnomocecným veľvyslancom Fínska a Estónska, J.E. Tiborom Králikom. Okrem profesora Ormalu, Nadácia ocenila aj zástupcu technologickej inovatívnej platformy Rapid Action Group, pána Mika Pirttivaara (CEO) a pána Ari Huczkowskeho.

Na fotografii zľava: profesor Erkki Ormala, Mika Pirttivaara, J.E. Tibor Králik a Ari Huczkowski.

Medaily s diplomom pre ocenených.

„Úprimne ďakujem za ocenenie, vážim si ho, zároveň som potešený, že som mohol osobne spoznať pána profesora Štefana Kassaya počas prezentácie pentalógie Podnik a podnikanie v Helsinkách“, vyjadril sa profesor Erkki Ormala.


Na prezentácii profesora Štefana Kassaya v Helsinkách bola uzatvorená dohoda s profesorom Obchodnej fakulty inovatívnej Aalto univerzity v Espoo/Helsinki Erkkim Ormalom, ktorý má za sebou bohatú kariéru v známej fínskej spoločnosti NOKIA, kde 15 rokov pôsobil ako viceprezident spoločnosti. Profesor Ormala má veľké skúsenosti s prepájaním vedy a výskumu s podnikateľskou praxou, ktoré využíva pri príprave študentov univerzity do reálneho života. Profesor Ormala uviedol, že v priebehu prvého polroka 2018 pripraví študijné tézy pre študentov obchodu a manažmentu univerzity, ktorých súčasťou bude aj dielo profesora Kassaya s praktickým využitím pentalógie počas výučby v jesennom semestri denného štúdia.


Ari Huczkowski je riaditeľ pre operácie – v RAG, čo je inovatívna technologická platforma s aktivitami v Slovenskej republike v oblasti vzdelávania, strategického plánovania, vedy, výskumu a kreatívneho priemyslu.


Mika Pirttivaara je rektorom Laurey, jednej z najväčších univerzít aplikovaných vied vo Fínsku, ktorú navštevuje 7 800 študentov. Zameriava sa na inovácie v oblasti služieb a regionálny rozvoj v Helsinkách a okolí. Model výučby univerzity „Learning by Developing“ je orientovaný na spoluprácu s reálnymi spoločnosťami a organizáciami. Študenti sa tak vzdelávajú prostredníctvom praktických skúseností.bottom of page