top of page

Rektorka Policajnej akadémie Lucia Kurilovská v rozhovore so Štefanom Kassayom o vede a vzdelávaní

Pezinok 28.2.2018. Krátky telefonát Štefana Kassaya s pani rektorkou Policajnej akadémie Luciou Kurilovskou o pentalógii Podnik a podnikanie vyvolal pozornosť aj v súvislosti s aktuálnymi okolnosťami týkajúcimi sa vzdelávania a prípravy odborníkov pre prax. Napokon, vzhľadom na podnetné názory sa obaja dohovorili na tom, že aj pre výchovu a vzdelávanie policajtov je to mimoriadne dôležitá téma. Tento fakt viedol profesora Kassaya k pozvaniu pani rektorky povedať toho viac aj širšej verejnosti prostredníctvom rozhovoru v rubrike „Hosť Štefana Kassaya“. Tu odznel rad faktov, ktoré sú vo vzdelávaní a výchove, najmä príslušníkov Policajného zboru a ďalších bezpečnostných služieb veľmi dôležité a ktoré pani Kurilovská pri jej inaugurácii ako prvá žena v tejto významnej spoločenskej pozícii v SR vyslovila.

Profesor Štefan Kassay a Dr.h.c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., rektorka Akadémie Policajného zboru.


„Rektorstvo je manažérska funkcia, pretože je tu potrebné zladiť fungovanie celej univerzity – z hľadiska samotnej výučby, z hľadiska personálneho zabezpečenia, ďalej riešenie vecí napríklad ohľadne areálu akadémie, je toho naozaj veľa. Už dvadsaťpäť rokov som pedagógom a som veľmi rada, že aj naďalej môžem ako pedagóg pôsobiť. Moja práca sa dá skĺbiť aj s Právnickou fakultou Univerzity Komenského, kde v plnom rozsahu zabezpečujem prednášky, semináre a mám na starosti aj externistov.“


V polhodinovom rozhovore pani rektorka Lucia Kurilovská hovorí o tom, aká bola jej cesta k znalostiam po absolvovaní Univerzity Komenského v Bratislave. Skúsenosti získavala na Ministerstve spravodlivosti SR ako poradkyňa ministra, ako aj Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied a tiež ako vedúca odboru trestného práva procesného na Univerzite Komenského. Tieto skúsenosti boli skvelou prípravou na jej terajšie poslanie, učiť, vychovávať a napomáhať riešeniu závažných otázok v spoločenskej praxi.


„Na jeseň tohto roku začíname so špecializovaným vzdelávaním zameraným na vedenia výsluchov s obeťami trestných činov, s maloletými obeťami a týranými deťmi. Pre tento účel budujeme aj špeciálne výsluchové miestnosti. Tento fakt vyzdvihujem popri inej práci, nakoľko to bola vždy moja srdcová záležitosť. Podieľala som sa aj na zákone o obetiach, ktorý aktuálne od 1. januára 2018 je už v účinnosti.“


Pani rektorka ďalej priblížila aj aktivity v oblasti telesnej výchovy a športu: „Obnovila som športový klub Polície pri Policajnej akadémii, kde máme jednotlivé oddiely, ktoré pozostávajú z našich študentov a zaznamenávajú v rámci reprezentácie školy veľmi dobré výsledky.“


Počas nasledujúcich dní bude na titulnej stránke www.kassay.eu uvedená informácia o termíne zaradenia rozhovoru do rubriky „Hosť Štefana Kassaya“.

 

Dr. h. c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. je slovenská právnička, špecialistka na trestné právo a rektorka Akadémie Policajného zboru. Po absolvovaní základnej a strednej školy v Poprade študovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. V roku 1989 obhájila JUDr. V rokoch 1989 až 1993 pracovala ako právnik pre medzinárodný obchod a novozaložené spoločnosti. Od roku 1993 dodnes pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Komenského ako pedagogička na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, bola vedúca odboru trestného práva procesného. V roku 1998 získala Ph.D. na tejto fakulte. Od roku 2008 doteraz pôsobí tiež ako vedecký pracovník na Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied. V rokoch 2012 až 2013 generálnou riaditeľkou Sekcie trestného práva na Ministerstve vnútra SR. Od roku 2013 pôsobí ako poradkyňa (generálny štátny radca) ministra spravodlivosti. Habilitáciu dosiahla na Paneurópskej vysokej škole v roku 2014.
bottom of page