top of page

Spoločné zasadnutie dozornej rady a predstavenstva I.D.C. Holding, a.s. v Novej Lesnej

Nová Lesná 25.1.2018. „Bez vedy sa nezaobíde človek modernej doby. Som o tom presvedčený, že bez vedy sa nezaobíde ani podnikateľ, ak mu ide o dlhodobý prospech.“ konštatoval na úvod spoločného stretnutia predstavenstva a dozornej rady, profesor Štefan Kassay. Popri oficiálnom programe prebiehala aj oficiálna rozprava týkajúca sa dosiahnutých výsledkov I.D.C. Holding, a.s. Podrobne sa analyzovali možnosti a plnenie očakávaní nasledujúceho obdobia v roku 2018. Už v úvode zasadnutia profesor Štefan Kassay, priblížil priebeh riešenia zásadných otázok súvisiacich s rozvojom I.D.C. Holding, a.s., a hovoril hlavne o iniciatíve a ochote vyrovnať sa s mnohými vonkajšími vplyvmi, ktoré treba pre budúcnosť zvažovať. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Pavol Kovačič uviedol ďalšie príležitosti aj pri sťažených podmienkach podnikania s perspektívou pokračovania v kontinuálnom raste. Konštatoval: „som rád, že finančný plán za minulý rok sa podarilo dosiahnuť, splnili sme všetky zadané úlohy v roku 2017.“ Samozrejme poukázal aj na akútne problémy, ktoré vznikli v roku 2017 súvisiace s nedostatkom kvalifikovaných pracovných síl. Zároveň dodal, že: „postavenie I.D.C. Holding, a.s. je pevné a silné nielen na území Slovenskej republiky, ale na všetkých trhoch, na ktorých pôsobíme.“

Podpredseda predstavenstva a spoluvlastník I.D.C. Holding, a.s. Ing. arch. Pavol Jakubec v diskusii podotkol: „Ako akcionár vyjadrujem veľkú spokojnosť nad podnikom, ktorý má svoje prednosti na Slovensku a aj v medzinárodnom meradle. Som hrdý, na to, čo všetko náš podnik dosiahol a kam sa posunul. Náš nový finančný plán nám dáva jasné úlohy, ktoré sú splniteľné a vytvára nám priestor na realizáciu nových projektov.“ Člen dozornej rady, Ing. Kamil Mikulič, CSc., vo svojom vystúpení zdôraznil: „Rozhodujúce ukazovatele boli splnené. Je tu priestor na rozvinutie diskusie o investíciách do najbližšieho obdobia a ich efektívnosti. Musíme sa zaoberať otázkou prípravy nových kvalifikovaných pracovných síl, pretože na slovenskom trhu sa trvalejšie preukazuje ich nedostatok.“


Napokon prof. Štefan Kassay, doktor vied, uviedol z pohľadu vedeckej analýzy aj zopár zásadných otázok, ktoré sa priamo netýkali ekonomiky, ale sú dôležité a vplývajú na pracovné prostredie a výkonnosť zamestnancov. Zvlášť hovoril o nových systémoch, ktoré sa dostávajú do života a majú nesmierny vplyv na budúcnosť moderných firiem. V rámci diskusie sa podrobne zmieňoval o význame informácií a ich využitia v tvorivo-realizačnom procese. „Podstatný vplyv na rast predaja mala vždy informovanosť. Platí to aj v dnešnej modernej dobe! Informovanosť spolu s korektnosťou a so správaním sa podniku voči zákazníkom je dôležitým faktorom rozvoja podnikov. Samozrejme, všetkému tróni kvalita a pribúda mnoho ďalších faktorov.“ dodáva profesor Kassay. Osobitosťou stretnutia bola bezprostrednosť, otvorenosť a doslova prostredie evokujúce nové nápady a možné riešenia i reagovania na okolité prostredie v spoločnosti.bottom of page