top of page

Rokovanie o investíciách v Rajeckých Tepliciach

Rajecké Teplice 22.12.2017. Dnes sa na pôde kúpeľov stretli mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Čínskej ľudovej republike, a vrcholoví reprezentanti kúpeľov SPA APHRODITE predseda predstavenstva Zdenek Miškolci a podpredseda predstavenstva Zdenko Miškolci na prvých diskusiách o nových investičných možnostiach týkajúcich sa rozvoja kúpeľníctva a kvality služieb na najvyššej možnej úrovni. Z dnešných rozhovorov vyplynulo, že záujem slovenských vlastníkov, rovnako ako reprezentácie SR v ČĽR, šíriť dobré meno Slovenska vo svete a samozrejme aj v domácich podmienkach trvá. Aj keď doteraz nie je známa výška investícií, zrejme pôjde o význačnú predpokladanú dohodu, čo sa dá tušiť už aj vzhľadom na doteraz dosiahnuté a systematicky sa zlepšujúcej kvality a rozsah podnikania v tejto oblasti. Dostatok poznatkov o kúpeľoch koluje medzi ľuďmi, ktorí majú osobné poznatky a pocity z priamych skúseností. Vie sa, že v Rajeckých Tepliciach sa liečia pohybové, nervové, dýchacie choroby vrátane astmy a choroby z povolania. Termálna liečivá voda má certifikované liečebné účinky, známe už od 14. storočia. Vedenie kúpeľov je iniciatívne a je potenciálnym partnerom pre investorov v ČĽR, čo vyplýva aj z neustálej modernizácie kúpeľov a inovácie služieb.

Po oficiálnom rokovaní sa k predstaviteľom oboch rokujúcich strán pridali na debatu aj ďalší členovia oboch rodín a pripomenutie si aktuálnych osobných, ale aj celospoločenských otázkach súčasnosti.

bottom of page