top of page

Pavol Jakubec: „Chválabohu sme sa sústredili na sladký priemysel...“

Pezinok 14. 8. 2017. Profesor Štefan Kassay vo svojom štúdiu privítal ďalšieho zo svojich hostí, tentokrát však hosťa výnimočného, svojho osobného priateľa a spoločníka vo firme I.D.C. Holding, a.s. Ing. arch. Pavla Jakubca, ktorý je zároveň aj podpredsedom predstavenstva spoločnosti.


V rozhovore do rubriky „Hosť Štefaana Kassaya“ si Pavol Jakubec zaspomínal na obdobie svojho štúdia architektúry a sochárstva, ale aj na začiatky spoločného podnikania a zakladania spoločnosti Investment Development Company v Prahe začiatkom 90. rokov minulého storočia, ktorá bola predchodcom súčasnej nadnárodnej spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. „Ty si bol skúsený človek, mal si 50-ku a ja 33 rokov. Bol si v plnej sile a robili sme u Angličanov,“ zaspomínal si na tie roky Jakubec. Ako ďalej pokračoval, „...a vtedy sme obidvaja prišli s myšlienkou, že vzhľadom na naše skúsenosti si v podnikaní poradíme aj sami.“ Do spomienok načrel aj profesor Kassay, podľa ktorého pôvodným privatizačným zámerom bolo podnik kúpiť, revitalizovať a potom oživený podnik so ziskom predať. „Chválabohu napokon to dopadlo tak, že sme sa sústredili na sladký priemysel, čo sa ukázalo ako absolútne správne rozhodnutie!“, konštatoval s potešením Pavol Jakubec.

Podľa predsedu Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. Štefana Kassaya ďalším správnym rozhodnutím po tendroch so zahraničnou účasťou a následne privatizácii Pečivární Sereď a o rok neskôr aj Figara Trnava, bolo správne, že ponechali pôvodný manažment týchto potravinárskych podnikov v ich vedúcich funkciách. A to navzdory „móde“ prepúšťať pôvodných riaditeľov a nahrádzať ich novými a mladšími vedúcimi pracovníkmi. „My sme si povedali, nie! To sú ľudia, ktorí predstavujú bohatstvo firmy, pretože sú znalí všetkých technických procesov. Je to nezmysel takých odborníkov prepustiť a naberať nových, ktorí sa to všetko budú ešte len učiť. Bol to veľmi dobrý začiatok a základ na to, aby sa podnik mohol rozvíjať“, pokračoval Kassay.


Rozhodnutie zastrešiť oba podniky pod novovytvorený holding s centrálnym riadením sa podľa Jakubca rovnako ukázalo ako správne aj napriek počiatočnej nevôli niektorých dcérskych spoločností. Ako dodal Kassay, „môžem povedať, že tých 25 rokov sme neoddychovali, urobil sa kus roboty. Stačí porovnať ekonomické parametre a vieme na čom sme.“ Pavol Jakubec v rozhovore ocenil spoluprácu tandemu akcionárov holdingu Kassay – Jakubec, vďaka ktorému sa v I.D.C. Holding, a.s. dosiahol súlad v riadení podniku. Sme jednou z mála firiem na Slovensku, ktoré sú od privatizácie dodnes v pôvodných rukách.

Za úspechom firmy podľa Štefana Kassaya stojí aj množstvo práce, vytrvalosti, trpezlivosti, akútnych riešení, perspektív a stratégie do budúcnosti, a navyše podnikanie je tvorbou hodnôt, ktorá v ďalšej práci nadobudla nový rozmer. Pre profesora Kassaya je to spojenie vedy a praxe. „Sú to znalosti z praxe, ktoré sú tak potrebné pri tvorbe teoretických elaborátov. Plne som ich využíval pri tvorbe odborných publikácií týkajúcich sa podnikania. Dokonca takto vznikla monografia, ktorá má názov Podnik a podnikanie, ide o päť zväzkov vydaných v piatich jazykoch, čo je spolu dvadsaťpäť kníh – považujem ich za svoje životné vedecké dielo.“, uviedol profesor Kassay. Pavol Jakubec slová svojho spoločníka doplnil, „je to aj nejaké morálne zadosťučinenie, že sme za tie roky v našej firme dokázali vyriešiť všetky aj nečakané problémy a že naša firma za tie roky rozvinula z lokálnej na svetovú úroveň. A to ma napĺňa obrovskou radosťou.“


Ako ďalej Jakubec v rozhovore uviedol, jeho prácu a život napĺňajú aj ďalšie aktivity podnikaní v gumárenskej firme Vegum Dolné Vestenice, sieti kaviarní Coffeeshop Company a najnovšie aj investícia pri výstavbe nového hotela Damián v Jasnej. Vo voľnom čase sa venuje i architektúre, umeniu, štýlovým historickým automobilom, golfu, tenisu a squashu.


Ing. arch. Pavol Jakubec – architekt, sochár a podnikateľ. Vyštudoval architektúru na Slovenskej vysokej škole technickej. Pôsobil ako projektant v Stavoprojekte. Po roku 1989 pracoval pre britskú poradenskú firmu Central European Development. V roku 1992 sa podieľal na privatizácii pečivárensko-curovinkárskych podnikov Pečivární Sereď a Figaro Trnava, z ktorých so svojím spoločníkom profesorom Štefanom Kassayom vybudovali jednu z najúspešnejších potravinárskych firiem v strednej Európe - I.D.C. Holding, a.s., kde pôsobí aj ako podpredseda predstavenstva. Vlastní aj kaviarenskú sieť Coffeeshop Company a gumárne Vegum. Podniká aj v realitnom biznise.

bottom of page