top of page

Stretnutie predsedu Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. s prezidentom Rudolfom Schusterom

Pezinok 7.3.2017. Dnes sa stretli prezident Rudolf Schuster (1999–2004) a prezident Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania na pracovisku predsedu Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. v Pezinku. Samotná návšteva mala skôr osobný ráz. Na stretnutí sa zhovárali o autorskej a vydavateľskej činnosti a vzájomne sa oboznamovali so svojimi autorskými zámermi. Nečakaným prekvapením pre prezidenta Rudolfa Schustera bolo odovzdanie pentalógie Podnik a podnikanie v anglickej jazykovej verzii, ktorú na konferencii Nová Európa dostal ako dar od autora každý účastník. Štefan Kassay okrem ďalších nových publikácii mu odovzdal pamätnú medailu za podporu vedy, vzdelávania a poznatkový transfer pri príprave medzinárodnej konferencie. Ďalšou posudzovanou oblasťou bolo porovnávanie edukačných aktivít v 70-tych rokoch a v súčasnosti. Prezident Rudolf Schuster prezradil aj niektoré zo svojich túžob, ktoré spočívajú v dokončení rukopisov jeho cestovateľských príbehov a ich realizácii.

Veľkú pozornosť venovali medzinárodnej konferencii Nová Európa, na ktorej sa prezident Rudolf Schuster nemohol kvôli neodkladným povinnostiam zúčastniť. Spomenul, že: „Započul som mnohé kladné referencie z blízkeho okolia, aj od zahraničných účastníkov, bývalých hláv štátov.“ Doplnil, že: „konferencia bola úspešná, čoho dôkazom sú aj neutíchajúce diskusie ohľadom konferencie.“ To vnuklo usporiadateľovi myšlienku posilniť rezonancie týkajúce sa konferencie kontinuálne venovanej pozornosti aj otázkam Európy v nasledujúcom období. Zmyslom konferencie sa tak stalo racionálne jadro, ktoré odznelo v prednáška a reálnosť vyvíjajúcej sa spoločensko-ekonomickej situácie spoločenského prostredia.

Osobitnou témou bolo vydávanie odbornej literatúry pre študentov vysokých škôl a postgraduantov v novom edičnom rade RIADENIE formátu A5 v čiernobielom vydaní. Knihy ako celok pozostávajú z dvadsiatich častí. Doteraz bolo vydaných osem častí, do konca roka 2017 sa ráta s vydaním ďalších dvanástich častí, čo predstavuje kompletnú pentalógiu Podnik a podnikanie.

Prezident Rudolf Schuster povedal: „Oceňujem, že táto korporácia sa za dvadsaťpät rokov neustále rozvíja a získava si dobré meno aj v ďalekom zahraničí.“


V závere návštevy prezident Rudolf Schuster si prezrel moderné pracovisko predsedu Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s., ktoré prezrádza vysokú úroveň kultúry práce.

bottom of page