top of page

Profesor Kassay s prezidentom Václavom Klausom o jeho súčasnej práci, názoroch na Slovensko, systéme

Praha, Institut Václava Klause 2.3.2017. Profesora Štefana Kassaya prijal v zámočku na pražskej Hanspaulke prezident Václav Klaus, ktorý bol hlavou Českej republiky v rokoch 2003 až 2013. Na pôde Inštitútu Václava Klausa sa rozprávali predovšetkým o názoroch a postojoch k budúcnosti Európskej únie, o práci a činnosti Inštitútu ale aj o konferencii Nová Európa, ktorá sa uskutočnila na jeseň minulého roka.

Ako po stretnutí profesor Kassay konštatoval, že: „prijatie na Inštitúte Václava Klausa sa nieslo v milej priateľskej atmosfére. Hovorili sme spolu najmä o filozofii budúceho vývoja v Európe a Európskej únii, ale dotkli sme sa aj aktuálneho diania u nás na Slovensku, či v Českej republike.“

Prezident Klaus najskôr hovoril s profesorom Kassayom medzi štyrmi očami, následne mu poskytol aj rozhovor, ktorý bude súčasťou rubriky Hosť Štefana Kassaya. Ako niekdajšia hlava susedného českého štátu v rozhovore uviedla, „veľmi striktne rozlišujem slová Európa a Európska únia. Ak chce Európa dobre prosperovať, tak sa musí zbaviť tej zvieracej kazajky, ktorou je Európska únia v súčasnej podobe. Tá musí byť totálne transformovaná, nie zreformovaná.“ Podľa prezidenta Klausa „tragická chyba“ nastala v období Maastrichtskej zmluvy, kedy sa skratka ES, teda Európske spoločenstvo zmenila na EÚ – Európska únia. Ako dodal, nepáči sa mu najmä fakt, že únia sa snaží po Maastrichte štáty oslabiť, zlikvidovať a vytvoriť z nich provincie. Vhodnejším názvom EÚ by mohla byť „Organizácia európskych štátov“.

Svoj Inštitút označil Václav Klaus za klasický „think tank“, ktorého činnosť možno označiť niekde medzi politikou a vedou. „Robíme klasickú prednáškovú činnosť, ale aj vydávame vlastné tituly, pomocou ktorých šírime svoje názory na politiku i dianie okolo nás,“ priblížil svoju súčasnú prácu Václav Klaus.

Na otázku profesora Kassaya týkajúcu sa vývoja na Slovensku sa prezident Klaus vyjadril podľa svojich slov „šetrne a diplomaticky“. Ako konštatoval, Slovensko sleduje a a teší sa, že sa mu darí. Spomenul aj svoju jesennú návštevu na univerzite v Nitre, kedy prednášal tamojším študentom. Napokon v Slovenskej republike pôsobí jeho manželka Lívia Klausová ako veľvyslankyňa Českej republiky. „Všetci vedia, že moja manželka je Slovenka. A keďže sme v minulosti nemohli toľko cestovať do zahraničia, Slovensko sme veľmi dobre spoznali. Milovali sme výlety do Tatier, najmä Západné Tatry, ktoré mám precestované možno lepšie, ako priemerný Slovák,“ konštatoval s úsmevom. Ako dodal, milo si spomína aj na študentské časy, kedy hrával federálnu basketbalovú ligu a na zápasy cestovali aj do slovenských miest ako Pezinok, či Nitra. Prezident Klaus na Slovensko zavíta už túto jar, kedy bude prednášať na Univerzite Komenského v Bratislave.

Vedec, spisovateľ a ekonomický diplomat Štefan Kassay využil príležitosť stretnutia prezidentom Václavom Klausom aj na rozhovor o úrovni a kvalite vzdelávania a uplatnení vedy v spoločenskej praxi a školskom systéme, ktorý prechádza viacerými zložitými reformnými procesmi. Štefan Kassay z titulu predsedu Dozornej rady I.D.C. Hodling, a.s. pozval prezidenta Klausa na návštevu do výrobného podniku v Seredi, ktorý patrí medzi najmodernejšie potravinárske závody v Európe. Ako prezident Nadácie profesora Štefana Kassaya na rozvoj vedy a vzdelávania odovzdal prezidentovi Václavovi Klausovi Cenu excelencie, zlatú medailu za celoživotný prínos, spätý s procesmi spoločenskej transformácie, vedeckej a publikačnej aktivity v integrácii s politicko-ekonomickým dianím v oboch krajinách bývalého Československa. Zároveň prezidentovi Klausovi podaroval svoju päťzväzkovú pentalógiu „Podnik a podnikanie“ v anglickom vydaní, ako aj dve kompletné kazety menších kníh o riadení firmy s názovom „Riadenie“. Na stretnutí zároveň bolo nakrútené interview určené pre webovú stránku Štefana Kassaya a stránku Nová Európa.

 

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. sa narodil na pražských Vinohradoch 19. júna 1941. Vysokoškolské vzdelanie získal na Vysokej škole ekonomickej (obor ekonomika zahraničného obchodu, 1963. Ako vedecký pracovník Ekonomického ústavu ČSAV absolvoval vedeckú ašpirantúru a v roku 1968 dosiahol hodnosť kandidáta ekonomických vied. V roku 1970 bol v rámci čistiek z Akadémie vied vyhodený a z politických dôvodov na dlhé roky pracoval na podradných miestach v Štátnej banke československej. Koncom roku 1987 sa vrátil k akademickej činnosti do Prognostického ústavu ČSAV. Do roku 1989 nikdy nebol členom žiadnej politickej strany. Ihneď po 17. novembri 1989 vstúpil do politiky, ale kontakt so svetom ekonomickej vedy nestratil. Naďalej príležitostne prednášal i publikoval a v roku 1991 sa na Univerzite Karlovej habilitoval ako docent v odbore ekonómie. V roku 1995 bol vymenovaný za profesora pre odbor financií na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Politickú dráhu nastúpil v decembri 1989, kedy sa stal federálnym ministrom financií. V októbri 1991 bol naviac menovaný za podpredsedu vlády ČSFR. Na konci roku 1990 sa stal predsedom - Občianskeho fóra. Po jeho zániku v apríli 1991 spoluzakladal Občiansku demokratickú stranu, ktorej predsedom bol až do roku 2002. S touto stranou vyhral v júni 1992 parlamentné voľby a stal sa predsedom vlády Českej republiky. V tejto roli sa podieľal na pokojnom rozdelení československej federácie a vzniku samostatnej ČR. V roku 1996 vo voľbách do Poslaneckej snemovne túto funkciu obhájil. Po rozpadu vládnej koalície podal v decembri 1997 demisiu. Po predčasných voľbách v roku 1998 sa stal na predsedom Poslaneckej snemovne. 28. februára 2003 bol Parlamentom ČR zvolený za prezidenta Českej republiky. Vo februári 2008 mu tento mandát poslanci predĺžili na ďalších 5 rokov.

Po ukončení svojho pôsobenia vo funkcii prezidenta Českej republiky v marci roku 2013 sa presťahoval na zámoček v pražskej Hanspaulke do novo vybudovaného Inštitútu Václava Klausa, ktorý je koncipovaný ako liberálno-konzervatívny think tank s vlastnou výskumnou študijnou činnosťou, seminármi, konferenciami a ďalšími akciami pre odbornú i širokú verejnosť.

bottom of page