top of page

Fragmenty z pripravovanej knihy o Islande

Bratislava 27.7.2016. Pocity a očarenia prírodou a osobitosťou ľudí je takmer nemožné odovzdať čitateľom prostredníctvom tlačovej správy. Avšak súvislosti tejto cesty s podnikaním sú evidentné. V skutočnosti Ide o prvé zásadnejšie priblíženie predbežného náčrtu pripravovanej knihy autorom Štefanom Kassayom. Ako sám hovorí, „...keď som sa vrátil z krajiny plný zážitkov a nových skúseností a deň čo deň sa mi vracala ozvena aj v dôsledku neustálych otázok, ako to vlastne bolo a čo som tam zažil, v kontexte s napätím a nevôľou u nás doma vyvolalo vo mne potrebu o tom povedať niečo viac. V prvom rade som sa snažil o širší „náhľad“ na najbližšie okolie, zoznamoval som sa s ľuďmi a pozoroval zrýchlenie tunajšieho života. Keď tak bilancujem, okrem tisícov najazdených kilometrov po „cestách – necestách“, okúzlený krásou tunajšej prírody, som nachádzal „vôňu“ krajiny, ochotu a pochopenie pre otázky cudzinca. Tu na Islande som pocítil, ako sú ľudia hrdí na svoju krajinu a prejavilo sa to veľkou úprimnosťou a ústretovosťou pri rokovaniach“ hovorí autor pripravovanej knihy.

Vizuál pripravovanej publikácie o Islande.


Kassay v priebehu troch týždňov absolvoval rad stretnutí s profesormi ekonomiky, členmi vlády, členmi parlamentu a veľvyslancami viacerých krajín. Autor hneď na začiatku upozorňuje čitateľa, že ju nepíše na spôsob turistického sprievodcu, uvádza aspoň zopár štatistických dát. Kassay približuje zopár postrehov o parlamente a osobných stretnutiach s členmi parlamentu. Dokumentuje ich radom fotografií a čitateľovi opisuje i hodnotí jemu osobitým spôsobom.

Islandský parlament – rokovacia miestnosť.

Páni Ásmundur Einar Daðason a Frosti Sigurjonsson v bežný pracovný deň v parlamente.

Na obrázku s pani Katrínou Jakobsdóttirovou, líderkou VG (Leftist green party) na Islande.


Kassay doslova reportážnymi prostriedkami opisuje prvé hodiny volebnej kampane horúceho kandidáta na prezidenta republiky, Davida Oddssona.: „Je 16.00. hod. Prichádzajú najprv starší a postupne aj mladší ľudia, potenciálni voliči kandidáta na prezidenta Davida Oddsona. Vládne tu skvelá atmosféra. Zoznamujem sa s desiatkami ľudí. Runó (honorárny konzul SR na Islande) ma každému predstavuje ako profesora a významného podnikateľa zo Slovenska. Vychŕli zo seba množstvo údajov a v konečnom dôsledku im musím pripadať ako človek multidimenzionálny, znalý všetkého možného. Čo všetko v monológu odznelo, iba tuším, keďže islandčina je pre mňa nezrozumiteľná. Keďže v nej nezachytím ani jedno anglicky znejúce slovíčko, iba prikyvujem a očakávam otázky“.

David Oddson pri rozhovore s profesorom Štefanom Kassayom.

Príhovor Davida Odssona.


David Oddson vstupuje do miestnosti. Dlhotrvajúci potlesk! Usmieva sa, je to človek, ktorý zapôsobí a získava si sympatie na prvý pohľad! Jemu určený mikrofón a vyhradené miesto na pódiu ešte dosť dlho ostáva prázdne. Ľudia tu prítomní sa snažia dostať do jeho blízkosti a povedať mu niekoľko slov. Podáva si s nimi ruku, všetci sa usmievajú a vládne tu pozitívna trma-vrma. David, kandidát na prezidenta prichádza aj ku mne, zhovárame sa, akoby sme sa poznali desaťročia.

David Oddsson listuje vo svojej publikácii.


O nekoľko dní sa Kassay potešil pozvaniu Davida na návštevu v jeho súkromí, kde ako prezident pripravovanej Medzinárodnej konferencie NEW EUROPE v Smoleniciach odovzdal pozvanie priamo do jeho rúk. Čo bolo úžasné, dodáva Štefan Kassay, daroval mu graficky dokonalý artefakt, knihu „David Oddsson, Í MYNDUM OG MÁLI“ s venovaním. Tento bývalý viacnásobný premiér a činiteľ v najvýznamnejších spoločenských pozíciách sa prejavuje, ako to vidno aj na fotografiách, nielen osobným šarmom a humorom, ale hlboko preciťuje dianie vo svete. Je hrdý na svoju krajinu a zdalo sa, že lepšieho, rozhľadeného a skúsenejšieho kandidáta asi nikto nestretne len tak náhodou. Napokon ale dopadlo to celkom inak.

Profesor Štefan Kassay osobne odovzdáva Davidovi Oddssonovi pozvánku na medzinárodnú konferenciu New Europe.


Kassay sa stretol aj rímskokatolíckym diecéznym biskupom Reykjavíku, Davidom Bartimejom Tencerom, rodákom z Novej Bane, ktorého služba cirkvi priviala až na ďaleký Island. Rozhovor trval možno iba polhodinku, ale bol veľmi pútavý a dokonca mal svoje pokračovanie už po autorovom návrate domov, v Bratislave.

Stretnutie s Dávidom Bartimejom Tencerom.


Podľa niekoľkých poznámok, ktoré autor utrúsil počas reči, veľa sa udialo aj pri audiovizuálnom nakrúcaní.


Veľvyslanec USA v Reykjavíku Robert Cushman Barber „sa javil ako človek s veľmi pôsobivým správaním, pohybovou eleganciou a rečovou kultúrou vyznačujúcou sa terminologickou presnosťou a prirodzeným dôrazom v prejave. Bol počas takmer trištvrte hodinovej debaty veľmi ústretový a všetko vychádzalo na výbornú. Iba jediné mi akosi prekážalo. Nedovolil totiž fotografie zo stretnutia publikovať“, píše autor.


Anton Vsevolodovič Vasiliev, veľvyslanec Ruskej federácie na Islande, ktorý – mimochodom ovláda aj čínsky jazyk, prejavil svoje vzťah k odbornej literatúre. Známej Kassayovej pentalógii Podnik a podnikanie vydanej v ruskom jazyku, sa evidentne potešil.

Veľvyslanec Ruskej federácie na Islande pán Anaton Vsevolodovič Vasiliev pri preberaní pentalógie Podnik a podnikanie v ruskom jazyku.


Povedal, že tieto knihy vydané v ruštine rozvirujú pozitívnu informačnú hladinu. Pri debate sa s veľkým záujmom opytoval na to, ako kniha vznikla, koľko to dalo práce a aké má odozvy vo svete – nakoľko je využiteľná pri zvyšovaní výkonnosti podnikov. Ocenil aj fakt, že publikácia sa rodila priamo v praxi, vo výrobnom podniku a rýchlo pochopil jej význam z hľadiska procesov a ich podobnosti v bývalých socialistických krajinách, ktoré vyvolávali potrebu vytvorenia duševného diela, ktoré je už verifikované v oblasti výroby a prináša podnikom zvýšený profit. Bol milo prekvapený, že všetky zväzky sú už preložené do ruského jazyka a že sa na nich moskovskom vydavateľstve pracuje veľmi intenzívne. Pokiaľ ide o dielo v ďalších jazykoch, boli v ostatných štátoch už vydané, alebo budú vydané, najneskôr behom dvoch mesiacov všetky zväzky, okrem ruských záverečných zväzkov. Meškanie v ruskej jazykovej mutácii je spôsobené organizačnými zmenami vo vydavateľstve Ruskej akadémie vied. Zaujímavé stretnutia absolvoval autor aj v ďalšie dni.


Stretnutie s veľvyslancom Indie, Rajivom K. Nagpalom znamenalo veľký záujem o pentalógiu v anglickom jazyku a to v rámci cieľov obsiahnutých v programe (India Programme) organizovanom Ministerstvom zámorských indických záležitostí.

Rajiv K. Nagpal, veľvyslanec Indie v Reykjavíku v rozhovore so Štefanom Kassayom.


Program je orientovaný na sociokultúrnu rozmanitosť Indie počas jej dlhodobého vývoja, s osobitým zameraním na centrum vyššieho vzdelávania. Sem sa zaraďujú aj znalosti o riadení podnikov a inštitúcií.


Rovnako úspešná bola aj audiencia u čínskeho konzula Zhong Xuhui, ktorý prejavil veľký záujem o udržanie kontaktu so zámerom vydať tieto kníhy v Číne.

Rokovanie Štefana Kassaya na čínskej pôde.


Poľský Chargé d´Afffaires Lech Mastalerz na Islande. V sérii návštev zastupiteľských úradov na Islande bolo príjemné pozhovárať sa spolu v jazyku blízkom k slovenčine. V rámci diskusie sa diskutujúci dotkli otázok spolupráce I.D.C. Polonia S.A. s inštitúciami Poľskej republiky a vysvetlili sa aj formy budovania vzťahov, ako sú publikačná činnosť, recenzie a predovšetkým, budovanie obchodných vzťahov s Poľskou republikou od začiatku deväťdesiatych rokov.

Do kontrastu sa dostávajú skvosty prírody a skvosty ľudského ducha. Neostáva to však bez zreteľných stôp vo vedomí človeka. Prirodzenosť žitia je konfrontovaná s „umelým“ pretváraním človeka na iný obraz. Dokonca, povedal Kassay, „...mám pocit, že prienik globalizačných tendencií je nepretržitý a zachytí sa všade, kde to len bolo možné, a nemôžem naplno povedať, že aj správne“.

Podľa slov autora pripravovanej publikácie veľmi hodnotné bolo stretnutie s dekanom a rektorom University of Iceland (Islandská univerzita) v Reykjavíku. Univerzita je ponímaná ako jedna z 300 najlepších univerzít na svete! Každopádne, aj v našich podmienkach ide o progresívnu vzdelávaciu a vedeckú inštitúciu, preslávenú v globálnej vedeckej komunite.

Rokovanie s dekanom Runólfur Smári Steinþórsson.

Propagačný banner na štúdium MBA.

Dekan Runólfur Smári Steinþórssoon spoločne a s koordinárorkou programu MBA (Master of Business administration) podrobne priblížili svoju vlastnú aktivitu a prediskutovali obsah pentalógie, jej prednosti a miesto medzi odbornými monografiami aj západného sveta. Prejavili veľké nadšenie.

V podobnom duchu profesora Kassaya prijal rektor univerzity prof. Jón Atli Benediktsoon.

Profesor Ólafur Ísleifsson z univerzity Bifröst, ktorému autor tiež knihy venoval, bol rovnako nadšený. Deň však pokračoval. Na hoteli sme sa mali stretnúť viacerými špičkovými profesormi ekonómie a prediskutovať to i ono, čo ich bude zaujímať a pohovoriť prípadne aj o spolupráci.

Profesor Ólafur Ísleifsson.

Už prvý okamih pri stretnutí Ariho Edwalda, najvyššieho šéfa (CEO) vo firme MS ICELAND bol veľmi pôsobivý. Predsa len výrobné prostredie zapôsobí na človeka akosi ináč, pretože iná je aj podoba správania sa ľudí z produkčnej praxe, ľudí, ktorí sú najbližšie k neprestajným nečakaným výpadkom, dokonca i haváriám, ktoré musia neodkladne riešiť. Jeho profesionálna dráha smerovala najprv od práva smerom k diplomacii a od diplomacie k produkčnej praxi.

Ari Edwald.

Ale aj iná vec je pre Ariho osobitá. Vynaliezavosť, inovácie, pokrokovosť a neustále spriahanie sa s asociáciami zaplavujúcimi vlastnú myseľ pri riešení niekedy aj celkom odťažitých problémov. Ako vyplynulo aj z ďalšej debaty, Ari je dušou i telom „výrobár“, hoci je vyštudovaný právnik. Aj to ukazuje, čo všetko zapôsobí a ovplyvní ambicióznu i kreatívnu osobnosť, aké nečakané môžu nastať varianty osobnostného rozvoja sebarealizácie.

Návšteva veľkého športového centra. Jeho Majiteľ Björn Leifsson je priateľský, pozorne načúvajúci charizmatický muž, pôvodnou profesiou technik. So svojou manželkou začínali spolu a podnikateľskú kariéru odštartovali so skromným výstrojom, až napokon svojím úsilím dosiahli svetovú úroveň nielen pokiaľ ide o vybavenie zariadeniami. Potvrdzujú to dobre informovaní a výkonní športovci priamo vo fitnes pochvalnými slovami. Jednoznačne výrečné sú ekonomicko-organizačné skutočnosti. Vysoko narástla návštevnosť športového centra vo všeobecnosti a predovšetkým návštevnosť stálych klientov. Športové centrum vzniklo v roku 1985 a dnes už 30 000 zákazníkov vlastní ročnú kartu. Skutočnosť predčila všetky očakávania. Fotografia dokumentuje nevídanú úroveň a hlavne rozľahlosť tohto moderného centra zdravia.

Björn Leifsson.

„Výraznú pozíciu v zápase o pokrok má diplomacia“, tvrdí autor knihy o Islande, Štefan Kassay a prihovára sa čitateľovi slovami: „Som presvedčený o tom, že je správne, ak sa podnikateľ angažuje aj v oblastiach umožňujúcich väčší vplyv na tvorbu lepších podmienok práve pre podnikanie a samozrejme pre zvyšovanie kultúry podnikania a užitia jeho výsledkov podľa zásluhovosti zamestnancov, či externých spolupracovníkov, ktorí sa na tvorbe nových hodnôt zúčastňujú“.

Kedy bude kniha vydaná?

Termín sa blíži. Zatiaľ je jasné iba to, že ju majú dostať všetci prítomní na Medzinárodnej konferencii Nová Európa 13.októbra 2016 v Smoleniciach.

bottom of page