top of page

Riaditeľ I.D.C. Polonia Rastislav Čavojský: Poliaci sú podnikavejší ako Slováci

Predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. prof. Štefan Kassay sa porozprával s riaditeľom poľskej obchodnej pobočky firmy I.D.C. Polonia S.A. Ing. Rastislavom Čavojským o obchodovaní a práci v Poľsku, o úspechu slovenských Horaliek, ako aj o tom, akí sú Poliaci spotrebitelia.

Podľa Čavojského, ktorý žije a pôsobí v Krakove už trinásť rokov sú Poliaci iní ako Slováci. Sú podnikavejší a odvážnejšie sa púšťajú do nových projektov.

Čavojský za istý nedostatok však po svojom príchode do Poľska považoval ďalší z naturelov Poliakov, že ústne dohody väčšinou nedodržiavali. Ako však uviedol, aj vďaka vplyvu zahraničných firiem sa situácia postupne vylepšila. Pri vstupe produktov I.D.C. Holding, a.s. na poľský trh bolo dôležité poznať „poľské chute“ a návyky spotrebiteľov. Preto podľa Čavojského začali najskôr s predajom cukríkov so zdravotným účinkom VERBENA, a tento štart sa im vydaril.

Začiatky pritom neboli ľahké. Ročný predaj pred 13 rokmi bol okolo 1 500 až 2 000 ton, kým v súčasnosti sa pohybuje v rozpätí 8 500 až 9 000 ton cukroviniek a trvanlivého pečiva čo je zhruba 20 až 25 kamiónov týždenne. Aj pre tento úspech „Góraliek“ a ďalších produktov sa podľa riaditeľa I.D.C. Polonia S.A. treba orientovať na kvalitu a ďalšie nové výrobky a príchute, ktoré by mohli v budúcnosti ešte viac posilniť pozíciu produktov I.D.C. Holding, a.s. na poľskom trhu. Za dosiahnuté výsledky v Poľsku bol Rastislav Čavojský ocenený aj Zlatou medailou I.D.C. Holding, a.s.

Za úspechom príbehu I.D.C. Holdingu v Poľsku však nestoja len kvalitné potravinárske výrobky, ale aj tri vydané zväzky pentalógie Podnik a podnikanie v poľskom jazyku prof. Štefana Kassaya.

Podľa Rastislava Čavojského k obchodovaniu v Poľsku prispela aj pozitívna odozva na poľské vydania zväzkov pentalógie, na ktorých prezentáciu vo Varšave zavítal aj jeden z najvýznamnejších politikov novodobej histórie Poľska Lech Walesa.


Ing. Rastislav Čavojský (*1969) – riaditeľ obchodnej spoločnosti I.D.C. Polonia S.A. so sídlom v poľskom Krakove. Pre spoločnosť I.D.C. Holding, a.s, začal pracovať v roku 1998 na pozícii riaditeľa Kredit manažmentu. Ďalej pôsobil na významných postoch v spoločnosti ako riaditeľ Nákupu a obchodný riaditeľ. V súčasnosti už trinásť rokov vedie dcérsku spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. v Poľsku, ktorá s úspechom etablovala slovenské Horalky na susednom trhu. V roku 2014 získal Zlatú medailu I.D.C. za výnimočné zásluhy a dosahovanie vynikajúcich pracovných výsledkov na zverenom úseku v zahraničí, za šírenie odborných znalostí a významný podiel na dosahovaných výsledkoch I.D.C. Holding, a.s., predovšetkým za svoje pôsobenie v Poľsku, v I.D.C. POLONIA S.A.

bottom of page