top of page

Alexandrovci a Verbena

Ruský armádny súbor Alexandrovci je známy na celom svete, na Slovensku a v Českej republike zvlášť. Naše prvé stretnutie bolo v Moskve pred niekoľkými mesiacmi pri príprave diela ruskej jazykovej mutácie pentalógie Podnik a podnikanie.

Na vystúpení v Prahe som sa pozhováral s hlavným sólistom, národným umelcom Ruskej federácie Vadimom Ananevom.

Vtedy padla myšlienka, že by bolo vynikajúce spojiť umenie Anaveva s prezentáciou pentalógie Podnik a podnikanie. V našom rozhovore v Prahe sme sa k tejto otázke vrátili.

Celý súbor Alexandrovcov totiž považuje produkt IDC - cukríky Verbena za mimoriadnu medicínu, ktorá pomáha všekým spevákom udržať si kvalitu hlasu aj v prípade, že je nepriaznivé počasie a hrozí nachladnutie.

bottom of page