top of page

Nové publikácie v distribúcii už tento mesiac

Vedec a podnikateľ Štefan Kassay vo svojej publikačnej činnosti, ktorej vyvrcholením je pentalógia Podnik a podnikanie, rieši priamo otázky vychádzajúce z praxe spoločnosti I.D.C. Holding, a.s.


Avizované publikácie z novej edície Podnik a podnikanie sú v týchto dňoch vytlačené a pripravené do distribučnej siete. Čitatelia si ich budú môcť zakúpiť už koncom tohto mesiaca. Túto informáciu potvrdil autor pentalógie Podnik a podnikanie Štefan Kassay.


Rozsiahle zväzky pentalógie Podnik a podnikanie prichádzajú na trh v menšom vydaní, ktoré bude dostupnejšie pre väčší okruh záujemcov.

Dvadsaťročné podnikanie spojené s vedeckou činnosťou prinášajú svoje výsledky. Vedec a podnikateľ Štefan Kassay vo svojej publikačnej činnosti, ktorej vyvrcholením je pentalógia Podnik a podnikanie, rieši priamo otázky vychádzajúce z praxe spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. V podnikaní pôsobí ako predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. Spoločnosť patrí medzi najväčších výrobcov a exportérov cukroviniek a trvanlivého pečiva v regióne strednej Európy.


„Počas dvadsaťročného podnikania som musel riešiť veľa otázok a problémov. Začal som preto vyhľadávať odbornú literatúru, v ktorej boli predkladané určité riešenia. Avšak nedali sa vždy priamo aplikovať na náš slovenský trh a holding,“ povedal Štefan Kassay. Bolo preto potrebné postupy a nové spôsoby práce, prevzaté hlavne zo zahraničia, vyskúšať. „I.D.C. sa vlastne stalo takým mojím laboratóriom, kde sme aplikovali nové technológie a postupy. V našom odvetví sme sa stali lídrami v inováciách,“ vysvetľuje autor pentalógie. IDC sa vydalo novou cestou, ktorou pred nimi nešiel nikto.


Pred niekoľkými dňami Štefan Kassay, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek, primátor mesta Sereď Martin Tomčányi a vedenie spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. slávnostne položili základný kameň integrovaných závodov v Seredi. V čase krízy, keď trhy všade naokolo padajú, sa vedenie spoločnosti rozhodlo rozšíriť výrobu a investovať cez 55 mil. eur.


Pragmatické rozhodnutie prinesie nové pracovné príležitosti a možnosť dominantnejšieho postavenia spoločnosti na nových trhoch. „Nie je mi jedno, čo bude s našou krajinou a tiež s IDC o niekoľko rokov. Veľmi by som bol rád, keby sme sa rozvíjali a napredovali. Verím, že publikácie Podnik a podnikanie pomôžu začínajúcim podnikateľom, študentom a všetkým, ktorí budú stáť pred podobným otázkami a problémami, ktoré som riešil ja,“ zdôraznil Štefan Kassay. Čitatelia tak môžu nájsť odpovede v odbornej spisbe profesora Štefan Kassaya a získané poznatky preveriť cez svoje pracoviská, firmy či študijné odbory.


O pentalógii Podnik a podnikanie Autor pentalógie Podnik a podnikanie Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. prináša unikátny pohľad na podnikanie v prostredí slovenského holdingu. Prvý zväzok s názvom Podnikateľské prostredie hodnotí a analyzuje prechod z plánovaného hospodárstva na trhové. Druhý zväzok – Ekonomika a financie prehodnocuje makroekonomiku a mikroekonomiku, opisuje predpokladané a nevyhnutné zmeny a poukazuje na možné riešenia v nových zložitých podmienkach. Strategická komunikácia je názov tretieho zväzku, kde má podľa autora prioritu komunikácia pred marketingom. Štvrtý zväzok, objemovo najrozsiahlejší, sa zaoberá internými procesmi. A v poslednom piatom zväzku autor rozpracováva tézy na tému Učenie a rast. Od pentalógie je odvodený nový edičný rad čiernobielych knižiek formátu A5 s názvom Riadenie, vydávaný vo vydavateľstve SAV-VEDA pod gesciou Európskej akadémie vied a umení. Tieto knihy sú postupne vydávané v čiernobielej úprave. V tieto dni sa dostávajú do predaja prvé štyri časti, spolu bude v tejto edícii vydaných 22 kníh.


bottom of page