top of page

Česko-Slovenské fórum priemyselných inžinierov a personálnych manažérov

Gbeľany 26-27.04.2023. V priestoroch vzdelávacieho strediska KIA Slovakia v Gbeľanoch sa počas dvoch dní koná prvý ročník Česko-Slovenského fóra priemyselných inžinierov a personálnych manažérov. Medzi hlavné témy konferencie patria nové úlohy priemyselného inžinierstva, nové požiadavky pre progresívne metódy a postupy v priemyselnom inžinierstve i v personalistike. Ďalšie dôležité faktory ako zdieľanie najväčších chýb, omylov v priemyselnom inžinierstve a v personálnej práci patria tiež medzi často diskutované témy, ktorým sa fórum rovnako venovalo.

Účastníci sa počas prvého dňa fóra oboznámili aj s príkladmi projektov, z ktorých sa môžeme v nasledujúcom období inšpirovať a poučiť. Súčasťou prvého ročníka bola aj prehliadka moderných nástrojov pre zvyšovanie produktivity práce a nezabudlo sa ani na motiváciu, vzdelávanie spolupracovníkov a nové organizačné štruktúry v podnikoch.


Účastníkov prvého Česko-Slovenského fóra priemyselných inžinierov a personálnych manažérov privítali známe osobnosti akými sú profesor Ján Košturiak a profesor Štefan Kassay.

Videopríhovor profesora Štefana Kassaya


Nasledoval bohatý program spojený s prezentáciami a diskusiami.

Branislav Imre z podniku Kia Slovakia s.r.o. prítomným predstavil nové úlohy priemyselného inžinierstva a nové požiadavky na rozvoj spolupracovníkov.

Tomáš Stöhr z ESCARE s.r.o. predostrel aktuálne problémy digitalizácie vo svojej prednáške na tému: Aj v dobe digitálnej to bez ľudí nepôjde! Vyzdvihol potrebu digitalizácie, ale zároveň opísal aj jej protiklady a doposiaľ nevyriešené témy v podnikoch formou prezentovaných protirečení: Je moderné zbierať dáta, ale stále nevieme riešiť problémy. Je moderné digitalizovať, ale stále nerozumieme našim procesom. Vedomosti máme, ale stále chýba odvaha ich aplikovať. V závere prednášky popísal postup ako sa od metód a digitalizácie dostal k ľuďom a potrebe vychovávať lídrov.

Andrej Rácz z podniku Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. predstavil implementáciu prvkov učiacej sa organizácie vo výrobnom podniku. Obsahom učiacej sa organizácie v podniku boli aj kontext, základné demografické údaje a pain points / challenges v podniku. Otvoril aj bohatú diskusiu s cieľom, ako podobnú problematiku adresovať v iných podnikoch. Podotkol aj potrebu zdieľania skúseností medzi priemyselnými inžiniermi a personálnymi manažérmi.

Vladimíra Sarvašová a Lívia Pastoreková, z podniku LIPA coaching & consulting, s. r. o. svoj príspevok nazvali Človečina: Zmysluplná podniková kultúra, ktorá sa zlieva s výkonnosťou. Vyzdvihli nutnosť firemnej kultúry, ktorá sa zameriava na posilňovanie jedinečných talentov a schopností každého jednotlivca, zatiaľ čo vytvárané podporné prostredie, ktoré kladie dôraz na empatiu a vzťahy. Pracovné prostredie, kde sa zamestnanci cítia podporovaní, uznávaní a motivovaní, čo vedie k lepším výsledkom pre organizáciu ako celok. Prezentácia obsahovala aj praktickú ukážku firemnej kultúry.

Krátko pred obedom nastala slávnostná chvíľa, kedy profesor Štefan Kassay, prezident Nadácie na podporu vedy a vzdelávania udelil Veľkú zlatú medailu Ing. Ladislavovi Rosinovi, PhD., za dlhoročné líderstvo v rozvoji priemyselného inžinierstva, zlepšovania procesov a rozvoja ľudí v oblasti výroby pneumatík v spoločnosti Continental Matador Truck Tires, s.r.o.


So svojimi projektami sa po obednej prestávke predstavili aj ďalší rečníci:

Felicita Chromjaková – Smart priemyselní inžinieri.

Lukáš Richter – Lean za hranicami výroby,

Monika Cigáneková – Automatizácia „skoro zadarmo“.


Juraj Fehervari z firmy Be Lenka s.r.o. sa venoval dôležitosti hodnôt pri budovaní firemnej kultúry. Svoju prednášku rozdelil na päť dôležitých faktorov. Čo a kto najviac ovplyvňuje firemnú kultúru, ako vznikli firemné hodnoty v Be Lenka, autenticita ako základ pre žitie hodnôt, prečo netreba šetriť odvahou a ako sa prejavujú hodnoty naprieč firmou.

Milan Edl, zo Strojníckej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni zhodnotil potenciál ľudí a nové technológie ako katalyzátor rozvoja regiónu. Prítomným priblížil smerovanie technologických trendov, potenciál ľudí v podnikoch a ich vzdelávanie, relokalizáciu spojenú s rozvojom regiónu a fungujúci región ako ekosystém.

Martin Hric z podniku IA4DC opísal metodiky Lean 6 Sigma s automatizáciou a digitalizáciou pri výrobe potravín. Metodiku reprezentujú cielene zavedené výrobné systémy spolu s kultúrou a hodnotami firmy /Frankly Covey/ vytvárajú prostredie a zvyšujú schopnosti pracovníkov. Medzi dôležité faktory patrí aj obsluha konvenčnej ako aj kolaboratívnej, či autonómnej automatizácie, ukážky projektov zavedenia AGV / kolaboratívnych robotov. Záver prednášky bol o digitalizácii vzhľadom na zabezpečený zber dát a nasadenie štyroch dôležitých aplikácií - Asset Condition Monitoring, Energy monitoring, Material flow, OEE.

Na záver prvého dňa Česko-Slovenského fóra priemyselných inžinierov a personálnych manažérov predniesol Miroslav Marek z New Dimension, s.r.o. príspevok s názvom Nová úloha PI pri digitálnej transformácii firiem. Venoval sa dôležitým faktorom pri transformáciách podnikov. Prakticky zhodnotil metodiku Lean 4.0 => čo sa mení v priemyselnom inžinierstve s nástupom digitalizácie, porovnal ako nové technológie menia možnosti zlepšovať a zoštíhľovať procesy. Prítomných upozornil na potrebu aktivácie nových kompetencií u priemyselných inžinierov a potvrdil nutnosť ich rozvíjania vzhľadom k meniacemu sa obsahu ich práce s nástupom digitalizácie. Svoje skúsenosti prakticky uviedol krátkou ukážkou projektu Lean 4.0 v malej a strednej firme.


Večerný program prvého dňa Česko-Slovenského fóra priemyselných inžinierov a personálnych manažérov pokračoval diskusiami a rautom, na ktorom všetci zúčastnení aj formou networkingu získali nové poznatky z oblasti priemyselného inžinierstva, kde čoraz častejšie sa priemyselní inžinieri vplyvom meniaceho sa prostredia stávajú personalistami a v podaktorých podnikoch aj naopak. Prítomní sa zhodli, že spoločným cieľom je vytvárať v podniku podmienky na dlhodobú prosperitu a hľadať optimálne prepojenie strojov, technológie i ľudí v ich každodennej práci. Súbežne je nutné hľadať optimálne prepojenie strojov, zamestnancov a nových technológií, ktoré sa častokrát implementujú v predstihu a zamestnanci nie sú na nové podmienky z pohľadu pracovnej náplne pripravení.

Comentarios


bottom of page