top of page

Časopriestor // Spacetime 26 // 11/2022: Miroslav Haviar: Osemtisícovky teórie čísel

Pezinok 25.4.2023. V aktuálnom čísle Časopriestoru, profesor Miroslav Haviar, kandidát vied predstavuje čitateľom, ktorí sa zaujímajú o matematiku vybrané dôležité objavy v oblasti teórie čísel. Niektoré z nich nie sú veľmi známe ani medzi učiteľmi matematiky. Takými sú napríklad Gándhího vzorec pre n-té prvočíslo z roku 1971, algoritmus na testovanie prvočíselnosti z roku 2002 a takmer 400 rokov staré hypotézy o existencii nekonečne veľa Fermatových a Mersennových prvočísel. Formulácie uvedených hypotéz sú také jednoduché, že by ich učitelia mohli prezentovať žiakom ako dobré príklady otvorených problémov v matematike. Otvorené problémy teórie čísel sú v článku pripodobnené k osemtisícovkam na zemeguli a ich zdolanie k výzvam, podobným tým v horolezectve.

Comments


bottom of page