top of page

Odborné články

Vedecké práce:

 

 •  1999 Large corporation management. Analyse de Systémes. GI -TAS  (Groupe International de formation et the recherche en Théorie et Analyse Scientifique des Systémes  Lyon) - Vol. A 1-2 mars - juin 1999, s. 55 – 59.

 •  1999 Možnosti uplatnenia metód priemyselného inžinierstva pri reštrukturalizácii podnikov na Slovensku. Ekonomický ústav SAV Bratislava, Ekonomický časopis 6/1999, s. 863 – 884.

 •  1999 Interview redakcie, s doc. Štefanom Kassayom, …významným teoretikom štruktúrnej prestavby firiem. Slovenský manažment pred veľkou výzvou. Bratislava, International Business Cooperation 1/1999, s. 15, 20.

 •  1999 Reakcia na odborné články. Štefan Kassay: Marketing v modernej korporácii (1). Bratislava, International Business Cooperation 2/1999, s. 24 – 25.

 •  1999 Reakcia na odborné články. Štefan Kassay:Marketing v modernej korporácii (2). Bratislava, International Business Cooperation 3/1999, s. 18.

 •  1999 Reštrukturalizácia nielen ekonomiky. Praha, International Business Cooperation 4/1999, s. 14, 28.

 •  1999 Manažment 21. storočia. Vedeckotechnická konferencia so zahraničnou účasťou. Inžinier 21. storočia. Zborník, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky. Vysoké Tatry 24. -- 26.11.1999, s. 235 -- 240.

 •  1998 Holding a holdingizácia. Zopár slov k nastolenej diskusnej téme. Bratislava, International Business Cooperation 1/1998, s. 22, 34.

 •  1998 Ako vybudovať dlhodobo úspešnú firmu? (1) Bratislava, International Business Cooperation 2/1998, s. 27.

 •  1998 Stratégia korporácie (Spoluautor 50% Doc. Ing. F. Lipták, DrSc.). Bratislava, International Business Coooperation 3/1998 s. 4 - 5.

 •  1998 Uplatnenie vedeckého manažmentu v modernej korporácii. Bratislava, International Business Cooperation  3/1998, s. 14 – 15, pokračovanie  s. 24.

 •  1998 Reštrukturalizácia, transformácia, reinžiniering korporácie. Bratislava, International Business Cooperation 3/1998, s. 20 – 21.

 •  1998 Ako vybudovať dlhodobo úspešnú firmu? (2) Bratislava, International Business Cooperation 5/1998, s. 45.

 •  1998 Ako stimulovať v maloobchode? Žilina, Personálny a mzdový poradca podnikateľa 7 – 8/1998, s. 96 – 110.

 •  1998 Normovať, či podnikať? Žilina, Personálny a mzdový poradca podnikateľa 10/1998, s. 101 – 124.

 •  1998 Význam zaobstarávacej politiky v podnikaní. 2. časť – Nové stratégie zaobstarávania. Praha, Moderní řízení 2/1998, s. 34 – 38.

 •  1998 A személyzeti menedzser helyzete holding vállalatnál. (Pozícia manažéra ľudských zdrojov v holdingovej firme). A Budapesti Közgagságtudományi Egyetem Vezetöképzö Intézetének havi szakfolyóirata. Budapešť, Vezetéstudomány (Veda o riadení) 3/1998, s. 43 – 46.

 •  1998 Razvitie na investicionnije fondove v Slovakii. Banki Investicii Pazari. Sofia 5/1998, s.41 – 43.

 •  1998 Kuponska privatizacija u českoj i slovackoj. Privredna komora Jugoslavije. Belehrad, Glasnik 6/1998, s. 61 – 64.

 •  1998 Bonovata privatizacija-demonstrativna demokratičnost. (Kupónová privatizácia-demonštratívna demokratičnosť). Kakvo pokazva češkijam opit na razďržavjavanie. Privatizacia. Sófia, Pari (Peniaze) 5.3.1998, s. 6.

 •  1998 Transformacijata na ďržavnoto imuščestvo v Slovakii. Kakvi sa perspektivite za menidžminta v privatiziranite firmi. (Aké sú perspektívy manažmentu v sprivatizovaných firmách). Privatizacia. Sófia, Pari (Peniaze)12.3.1998, s.6.

 •  1997 Aptitude concurrentielle de la firme par libération de ľéner gie créatrice humaine au niveau de la gestion.  Lyon, Analyse de Systémes -Vol. XXIII-n 4, Décembre 1997, s. 9 – 13. [50% podiel Doc. Ing. František Lipták, DrSc]

 •  1997 Rýchly rast korporácie. Bratislava, International Business Cooperation 4 – 5/1997, s. 25.

 •  1989 Tézy aplikovania systémovo - kybernetickej metodológie pri rozvoji teórie žurnalizmu a riadenia žurnalistických systémov. Praha, Sešity novináře 3/1989, s. 105 – 146.

 •  1989 Informačné systémy tlačových koncernov a agentúr. Praha, Mechanizace a automatizace administrativy 4/1989, s. 119 – 120.

 •  1989 Informačné procesy a informatizácia spoločnosti (1). Praha, Podniková organizace 8/1989, s. 341 – 346.

 •  1989 Systémovosťou vo vedeckotechnickej propagácii k vyššej efektívnosti a urýchľovaniu vedeckotechnického rozvoja. Praha, Podniková organizace 4/l989, s.150 – 155.

 •  1989 Informačné procesy a informatizácia spoločnosti (2). Praha, Podniková organizace 9/1989, s. 417 – 424.

 •  1989 Tendencie vývoja informačných systémov vo svete a ich uplatnenie v žurnalistických inštitúciách. Bratislava, Technické noviny 4/1989.

 •  1989 Súčasnosť a perspektívy automatizovaného systému novinárskych informácií. Slovensko 1989 - Ročenka, Bratislava, Ministerstvo kultúry SR 1989, s. 161 – 166.

 •  1988 Metódy riadenia veľkých televíznych organizácií vo svete. Praha, Sešity novináře 1/1988, s. 41 – 69.

 •  1988 Otázky normovania tvorivej práce (1). Praha, Podniková organizace 7/1988, s. 329 – 332.

 •  1988 Otázky normovania tvorivej práce (2). Praha, Podniková organizace 8/1988, s. 375 – 378.

 •  1987 Účinnosť tvorivej práce. Bratislava, Ekonomika práce 3/1987, s. 36 – 41.

 •  1987 Výpočtová technika - základňa informačného zabezpečenia činnosti prostriedkov masovej informácie. Praha, Příloha MAA, Mechanizace a automatizace administrativy 10/1987, s. 2 – 14.

 •  1987 Systémové aplikácie v televíznej tvorbe a realizácii. (Príspevok na SIAP `86) Praha, Podniková organizace 2/1987, s. 81 – 82.

 •  1987 Možno plánovať tvorivú činnosť? (1). Praha, Podniková organizace 9/1987, s. 389 – 396.

 •  1987 Možno plánovať tvorivú činnosť? (2). Praha, Podniková organizace 12/1987, s. 534 – 539.

 •  1985 Riadenie žurnalistických systémov. Bratislava, Vedecké riadenie 3/1985, s. 15 – 19.

 •  1985 Možnosti využitia matematických metód pri optimalizácii žurnalistickej tvorby. Bratislava, Sociológia 4/1985, s. 399 – 411.

 •  1985 Tvorba ako základné kritérium efektívnosti riadenia (1). Praha, Televizní tvorba 1 - 2/1985, s. 31 – 41.

 •  1985 Modelovanie ako nástroj optimalizácie systému riadenia a zvyšovania vplyvu žurnalistickej tvorby na spoločenské procesy. Praha, Sešity novináře 3/1985, s. 67 – 94.

 •  1985 Tvorba ako základné kritérium efektívnosti riadenia (2). Praha, Televizní tvorba 3/1985 s. 34 – 44.

 •  1985 Akú organizáciu práce v nemateriálnej výrobe? Praha, Podniková organizace 7/1985, s. 306 – 313.

 •  1984 Systémové přístupy k řízení žurnalistické tvorby. Praha, Řízení ekonomiky 6/1984, s.100 – 103.

 •  1984 Praktické využitie metódy počítačovej analýzy systému v podmienkach televízie. Praha, Podniková organizace 10/1984, s. 443 – 449.

 •  1984 Zmeny obsahu a efektívnosti riadiacej práce vo veľkých televíznych organizáciách. Bratislava, Ekonomika práce 3/1984, s. 23 – 29.

 •  1983 Riadenie televíznej žurnalistickej tvorby v oblasti prezentácie vedy a techniky. Bratislava, Sociológia 15/1983, s. 282 – 292.

 •  1982 Filozofické aspekty vzťahu žurnalizmu k technike a matematike. Bratislava, Filozofia 4/1982, s. 560 – 572.

 •  1982 Vzťah žurnalizmu k technickým vedám a matematike v období vedeckotechnickej revolúcie. Praha, ÚTPŽ 1982, s. 1 – 32.

 •  1982 Žurnalistická prax v podmienkach VTR z aspektu využitia automatizovaných systémov riadenia. ČST Bratislava, Kontakt 4/1982, s. 2 – 16.

 •  1982 K otázkam vzťahu žurnalistiky k ostatným vedám v období VTR. Bratislava, Odbor výskumu televízneho programu a diváka v SSR 1982, s. 1 – 37.

 •  1982 Žurnalizmus v období VTR z aspektu technických a prírodných vied. Bratislava, Kontakt 11 – 12/1982, s. 1 – 26.

 •  1981 Niektoré aspekty vedeckotechnickej propagácie. ČST Bratislava, Kontakt 2/1981, s. 9  – 21.

 •  1980 Náčrt činnosti Výskumného strediska masovokomunikačných prostriedkov v Budapešti. ČST Bratislava, Kontakt 9/1980, s. 9  – 18.

 •  1979 Organizácia a riadenie práce v redakcii spravodajstva Maďarskej televízie. ČST Bratislava, Kontakt 2/1979, s. 15 – 29.

 •  1979 Organizácia a riadenie práce v redakcii Spravodajstva Maďarskej televízie. ČST Bratislava, Kontakt 6/1979, s. 2 – 14.

 •  1979 Psychológia, sociológia, organizácia a riadenie práce ako súčasť televíznej teórie a praxe? (1) ČST Bratislava, Kontakt 7/1979, s. 18 – 35.

 •  1979 Psychológia, sociológia, organizácia a riadenie práce ako súčasť televíznej teórie a praxe? (2) ČST Bratislava, Kontakt 8/1979, s. 2 – 18.
bottom of page