Najnovšie správy
Najčítanejšie správy
Archív

April 30, 2019

Bratislava 30.4.2019. Kamil, takmer dve desiatky rokov si bol členom dozornej rady I.D.C. Holding, a.s., a po celý ten čas sme si dobre rozumeli. Každé naše stretnutie prinášalo nové inšpirácie, nové nápady. Jeden z najlepších bol napísať knihu o firme. Tvojím pohľadom...

April 29, 2019

Košice 29.4.2019. Na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach sa dnes konala prednáška profesora Štefana Kassaya na tému „Vzdelanie a súčasné potreby praxe“. Symbióza vedy a praxe je čoraz viac diskutovanou otázkou nielen na úrovni vysokých škôl i univerzít,...

April 17, 2019

Pezinok 17.4.2019. Nová publikácia ,,Kocky sú hodené“ je vydaná pri príležitosti významných udalostí v živote našej krajiny spojených s voľbami prezidenta SR, prípravami na voľby do európskeho parlamentu a nasledujúcimi parlamentnými voľbami do NR SR. Autor, profesor Š...

April 7, 2019

Kraków / Pezinok 8.4.2019. ,,Nebýva zvykom, aby prekladateľ bol poctený autorom možnosťou vysloviť sa k vydaniu takého monumentálneho diela, ako je pentalógia Štefana Kassaya, Podnik a podnikanie”. Stalo sa viackrát, že autor vyslovil nielen pochvalu ale i obdiv nad pe...

April 1, 2019

Pezinok 1.4.2019. Významný konštruktér obrábacích strojov a zariadení, profesor z Fakulty strojného inžinierstva Vysokého učenia technického v Brne (VÚT), Jiří Marek bol dnes hosťom u profesora Štefana Kassaya v relácii Laboratórium života. Natočený príspevok...

Please reload

Bližšie k životu

March 22, 2020

1/10
Please reload

March 22, 2020