O neurológii s profesorom Jánom Benetinom

Pezinok 29.1.2020. Významný slovenský lekár, neurológ a vedec, profesor Ján Benetin prijal pozvanie profesora Štefana Kassaya, aby v neformálnej diskusii priblížil svoj odbor divákom multimediálneho portálu a podelil sa o pohľad na súčasné úskalia nášho zdravotníctva i vízie do blízkej budúcnosti. Netradičným spôsobom, s pozoruhodným rozhľadom a výstižným opisom približuje neľahkú prácu neurológa, ktorá sa profesijným rastom formuje z povolania lekára na životné poslanie. Profesor Štefan Kassay a prof. MUDr. Ján Benetin, PhD. počas rozhovoru v rámci relácie Hosť Štefana Kassaya „Momentálne je citeľné v praxi, že naše zdravotníctvo nie je v najlepšej kondícii. Viem, čo by sme potrebovali v mo

Riaditeľ GLOBSEC-u zdôrazňuje potrebu diskusií o problémoch a hrozbách EÚ

Pezinok 28.1.2020. Profesor Štefan Kassay diskutoval s riaditeľom GLOBSEC-u, Mgr. Róbertom Vassom o aktuálnych potrebách vzájomných diskusií medzi členskými štátmi EÚ prihliadajúc na aktuálne problémy a hrozby z oblastí kybernetickej ochrany, obrany a bezpečnosti, energií a ich rozumného hospodárenia so zdrojmi na planéte, budúcnosti európskych štátov a ich vzájomnej participácii na spoločných projektoch rozvoja a v neposlednom rade aj o strategickej komunikácii. Profesor Štefan Kassay a Mgr. Róbert Vass, riaditeľ GLOBSEC-u „Za posledných desať rokov sa začíname oveľa viac sústreďovať na oblasť nových technológií, digitálnu budúcnosť, umelú inteligenciu. Vidíme a cítime, že sa začína niečo z

Rektor René Bílik v relácii Hosť Štefana Kassaya

Pezinok 20.1.2020. Relácia multimediálneho portálu www.kassay.eu „Hosť Štefana Kassaya“ už piaty rok prináša vnímateľom otvorenú diskusiu na aktuálne témy s významnými osobnosťami najmä z oblasti vedy, vzdelávania a podnikania. Nový ročník otvoril v diskusii s profesorom Kassayom rektor Trnavskej univerzity, prof. PaedDr. René Bílik, CSc., ktorý trefne popísal nielen problémy v oblasti školstva, ale divákom priblížil svoj pohľad na problematiku a navrhol rad riešení na základe dlhoročných skúseností z praxe. „Trnavská univerzita, ak by sme sa preniesli do histórie, je najstaršia slovenská univerzita, respektíve je univerzitou s najstaršími historickými koreňmi. Predchodkyňa terajšej Trnavske

O napredovaní a vzoroch v podnikaní

Bratislava 16.1.2020. Profesor Štefan Kassay dnes na neformálnom stretnutí s J.E. Rastislavom Káčerom a Ing. Róbertom Vassom z GLOBSECU sa zhováral o úspešných podnikateľských príbehoch zo Slovenska. Diskutujúci sa zhodli na tom, že najmä dnes je potrebné mať svoj podnikateľský vzor, ktorý mladých ľudí motivuje a poháňa vpred. V súčasnej zložitej dobe nielen z hľadiska podnikania je potrebné mať predsavzatia už pred započatím podnikania. Predovšetkým u začínajúcich podnikateľov absentuje myšlienka, že ak svoju prácu robia radi a venujú sa svojmu podniku, dosiahnu vytýčený cieľ - prosperujúci podnik pre spoločnosť. Zľava: profesor Štefan Kassay, J.E. Rastislav Káčer a Ing. Róbert Vass pri nef

Fínsko / Estónsko 2019 Výstupná cestovná správa eknomicko-diplomatickej misie profesora Štefana Kass

Pezinok 14.1.2020. Dnes vydavateľstvo odbornej a vedecko-popularizačnej literatúry Professor, s.r.o. sprístupnilo zásadné informácie z 26 dňovej ekonomicko–diplomatickej misie profesora Štefana Kassaya vo Fínsku a Estónsku. Ide o hlbší ponor do problematiky budovania veľkých systémov s odvolaním sa aj na súvisiacu vedeckú tvorbu autora uvádzanej aj na webovej stránke www.kassay.eu na portáli www.kassaybooks.com. Predmetná správa v podobe tlačenej publikácie je neverejná a vyšla v náklade 50 kusov. Je určená pre vrcholových predstaviteľov produkčných podnikov, vedecko-vzdelávacích a iných zainteresovaných inštitúcií napomáhajúcich progresu a zvyšovaniu efektivity procesov v celospoločenskom p

Zlatá medaila Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania pre JUDr. Jána Bóryho

Pezinok 3.1.2020. Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania udelila Zlatú medailu mimoriadnemu a splnomocnenému veľvyslancovi Slovenskej republiky v Uzbekistane JUDr. Jánoví Bórymu. Pán veľvyslanec si prevzal diplom a medailu z rúk pána profesora Štefana Kassaya, prezidenta Nadácie za dlhoročnú propagáciu a šírenie dobrého mena v rámci ekonomickej diplomacie v krajinách pôsobenia, so zameraním sa na podporu vedy a vzdelávania, za iniciatívu a spoluprácu so slovenskými reprezentantmi a inštitúciami v konkrétnych projektoch rozvoja. Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania od roku 2016 oceňuje významné osobnosti za zásadný prínos v podnikaní, za int

Ekonomická diplomacia v centrálnej Ázii

Pezinok 2.1.2020. Dlhoročná spolupráca Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania pokračuje aj v novom roku v šírení excelentných duševných a materiálnych produktov v spolupráci so zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v Uzbekistane. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec JUDr. Ján Bóry na dnešnom stretnutí s profesorom Štefanom Kassayom potvrdil plán prezentácií na významných vysokých školách a inštitúciách v Taškente už začiatkom budúceho mesiaca. Projekt Spoločnej európskej produkčnej platformy šírený prostredníctvom odbornej spisby v anglickom, ale i ruskom jazyku po prvýkrát ponúkaný aj interaktívnym spôsobom má v ekonomicky neustále rozvíjajúcej sa krajine prin

Archív