Pokora, slušnosť a vytrvalosť

Rajecké Teplice 19.12.2019. „Život je taký rýchly a jeho obdobia také krátke a pritom poslanie pedagógov v dnešnej dobe také náročné. Vyžadujú si množstvo času a plné pracovné nasadenie. Obdivujem mojich kolegov, že svoju prácu robia naplno a odovzdávajú našim študentom tie najcennejšie. Životné skúsenosti, aby ich po ukončení štúdia mohli zúročiť. Je tu čas hlbšieho zamyslenia sa nad ľudskými hodnotami a spôsobom života", hovorí o neľahkom poslaní pedagógov rektor Katolíckej univerzity doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku. Profesor Kassay v rámci relácie Hosť Štefana Kassaya viedol rozhovor na zaujímavé témy s rektorom Kato

Dvadsiate výročie Vysokej školy manažmentu v Bratislave

Bratislava 5.12.2019. Vysoká školu manažmentu (VŠM) v Bratislave, ktorá je prvou súkromnou vysokou školou na Slovensku v týchto dňoch si pripomína významné dvadsiate výročie svojho založenia. Zriaďovateľom VŠM je City University of Seattle USA, ktorej pobočka pôsobila na Slovensku od roku 1991 až do roku 2016 a spolupráca so City University of Seattle naďalej trvá. Vysoká škola manažmentu bola ustanovená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky 1. 12. 1999. Rektorka Vysokej školy manažmentu v Bratislave, prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. Od svojho vzniku vychovala VŠM už stovky, ba tisícky absolventov bakalárskeho i magisterského štúdia v študijných programoch zameraných na znalostný a podni

Archív