S profesorom Šuchom o vede, vzdelávaní a transformácií školstva

Pezinok 22.11.2019. „Od začiatku mojej vedeckej kariéry, ktorá je relatívne dosť dlhá vždy ma zaujímala veda. Išiel som do veľkých hĺbok vedy, ale zároveň ma vždy zaujímalo ako tá veda môže byť aj užitočná v praxi. Keď som pôsobil na Slovensku riešil som najmä environmentálne aplikácie začiatkom 90-tych rokov cez naše poznatky a to konkrétne dve environmentálne havárie, ktoré vznikli s útlmom baníctva. V Európskej komisii som viedol veľké vedecké centrum, ktorého cieľom bolo implementovanie aplikácii vedeckých poznatkov do praxe v prepojení na rozhodovanie krajín EÚ“, hovorí profesor Vladimír Šucha. Profesor Štefan Kassay a profesor Vladimír Šucha počas rozhovoru v rámci príprav relácie „Hos

Elektronická katedra ako nový systém výučby sa stáva realitou

Pezinok 15.11.2019. Pätnásty novembrový deň v priestoroch Nadácie na podporu a vedy a vzdelávania profesor Štefan Kassay privítal významného špecialistu z oblasti hospodárskej ekonomiky a aplikovanej informatiky, Dr. Ing. Jaroslava Kultana, PhD. Rokovanie sa nieslo v netradičnej forme, doslova na rovnakých frekvenciách, keďže doktor Kultan už osobne na univerzitách v Ruskej Federácii prezentoval pentalógiu Podnik a podnikanie, je dobre oboznámený s obsahom a formou publikácii. V nadväznosti na Spoločnú európsku produkčnú platformu, doktor Kultan predložil návrh na spoluprácu s univerzitami, produkčným podnikom a vedeckou obcou formou nového systému výučby, a to Elektronickou katedrou. Profes

Slávnostná inaugurácia rektora a troch dekanov Trnavskej univerzity v Trnave

Trnava 13.11.2019. Na slávnostnom zasadnutí Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave (TU) a akademických senátov fakúlt a vedeckých rád v aule Marianum sa dnes uskutočnila slávnostná inaugurácia rektora a troch dekanov Trnavskej univerzity v Trnave. „Máme úctyhodnú historickú tradíciu, jadrom ktorej je humanistické a kresťanské podložie prvej Universitas Tyrnaviensis. Tento dejinný základ sa napokon naplno ukázal aj v roku 1992, keď Slovenská národná rada prijala zákon, ktorým vznikla súčasná Trnavská univerzita v Trnave. Vznikla ako humanitne a spoločenskovedne orientovaná inštitúcia, ako na Slovensku prvý nemarxisticky fundovaný kultúrno-vzdelávací projekt modernej vysokej školy.

Stretnutie profesora Štefana Kassaya s veľvyslankyňou Líviou Klausovou

Bratislava 6.11.2019. Profesor Štefan Kassay sa dnes stretol s veľvyslankyňou Líviou Klausovou v Bratislave. Témou bolo množstvo udalostí, ktoré sprevádzali Českú a Slovenskú spoločnosť v tomto zložitom období a vrátili sa v spomienkach aj na obdobie, kedy pani Klausová bola mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Českej republiky v Slovenskej republike. Stretnutie malo súkromný charakter. Pani Klausovú potešil fotoalbum približujúci časy spred niekoľkých rokov. Nad fotografiami sa rozprúdila diskusia pripomínajúce významné udalosti, ktoré zostávajú zapísané v mysliach oboch aktérov. V závere stretnutia profesor Kassay diskutoval aj s pánom prezidentom Václavom Klausom a riaditeľom Inštit

Štefan Chudoba o spolupráci s IDC a duálnom vzdelávaní

Pezinok 5.11.2019. Expert Slovenskej technickej univerzity pre spoluprácu s praxou a expert Svetovej banky pre praktické vzdelávanie Štefan Chudoba informoval profesora Štefana Kassaya počas pracovného rokovania o pripravovanej spolupráci s podnikom svetovej triedy, I.D.C. Holding, a.s. na projektoch duálneho vzdelávania v rámci Trnavského samosprávneho kraja. Profesor Štefan Kassay a Štefan Chudoba počas pracovného rokovania o spolupráci IDC na duálnom vzdelávaní škôl a univerzít Trnavského samosprávneho kraja Štefan Chudoba počas rokovania vyzdvihol potrebu zmeny systému vzdelávania a to formou spolupráce na duálnom vzdelávaní. „IDC dnes patrí medzi významné podniky v rámci Trnavského kraj

Archív