Ekonomický kongres na Vysokej škole Humanitas v poľskom Sosnowci

Sosnowiec, Poľsko 18.6.2019. Už piaty krát sa Sosnowiec stal „hlavným mestom praktického podnikania“ vďaka medzinárodnému ekonomickému kongresu na Vysokej škole Humanitas. Kongres privítal významné osobnosti z oblasti ekonomiky, medzinárodného obchodu, multimédii a v neposlednom rade aj podnikovej psychológie. Všetky spomenuté vedné disciplíny dnes tvoria základný stavebný prvok úspešného moderného podnikateľa. Stretnutie vedcov, pedagógov, podnikateľov a študentov iba potvrdilo potrebu úzkej previazanosti spomenutých vedných oblastí, ktoré dnes už neodmysliteľné patria k stavebným prvkom ekonomického odboru z oblasti riadenia. Auditórium kongresu Kongres privítal množstvo zahraničných hostí

Spoločná európska produkčná platforma dostupná online pre študentov a podnikateľov

Pezinok 11.6.2019. Dvadsať publikácii o riadení profesora Štefana Kassaya sa v týchto dňoch stáva dostupným pre každého podnikateľa alebo študenta v elektronickej podobe. Nový webový portál www.kassaybooks.com ponúka čitateľom predplatné edičného radu RIADENIE na jeden rok za cenu 5 euro. Publikácie sú základným stavebným prvkom Spoločnej európskej produkčnej platformy. Ako vznikla myšlienka aktívnej spolupráce formou online portálu www.kassaybooks.com a čitateľskou základňou ekonomickej literatúry? Profesor Kassay sa k tomu vyjadril: „Úvodná myšlienka sa opiera o skúsenosti zo severských krajín, kde hlavným ťahom nových riešení je integrácia tvorivých síl v rôznych disciplínach pri riešenia

Archív