Kamil Mikulič a jeho spätosť s I.D.C. Holding, a.s.

Bratislava 30.4.2019. Kamil, takmer dve desiatky rokov si bol členom dozornej rady I.D.C. Holding, a.s., a po celý ten čas sme si dobre rozumeli. Každé naše stretnutie prinášalo nové inšpirácie, nové nápady. Jeden z najlepších bol napísať knihu o firme. Tvojím pohľadom a na základe Tvojich skúseností. Keď si mi ukázal rukopis knihy, ktorý si pripravoval, bol som nadšený. Myslím si, že dodnes knihu takého obsahu a vedeckého prístupu pri analýzach podstatných procesov v korporácii nikto nenapísal. Vložil si do Tvojho diela všetko, Tvoj rozum i Tvoje srdce. Pri prezentácii v hoteli blízko Bratislavy si prežíval pekné chvíle z toho, že knihu recenzenti hodnotili vysokou známkou a tak si iba ťažk

Vzdelanie a súčasné potreby praxe – prednáška na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach

Košice 29.4.2019. Na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach sa dnes konala prednáška profesora Štefana Kassaya na tému „Vzdelanie a súčasné potreby praxe“. Symbióza vedy a praxe je čoraz viac diskutovanou otázkou nielen na úrovni vysokých škôl i univerzít, ale aj priamo v produkčných podnikoch alebo v podnikateľskom sektore. Absencia zamestnancov pripravených do praxe sa dlhodobo prejavuje vo všetkých oblastiach, kedy podniky boli nútené pristúpiť k výučbe nových zamestnancov v rámci vlastných zdrojov a možností. Prednáška profesora Štefana Kassaya priblížila študentom aktuálne potreby praxe z výrobných podnikov a načrtla nové možnosti výučby prostredníctvom efektívneho systému S

Kocky sú hodené

Pezinok 17.4.2019. Nová publikácia ,,Kocky sú hodené“ je vydaná pri príležitosti významných udalostí v živote našej krajiny spojených s voľbami prezidenta SR, prípravami na voľby do európskeho parlamentu a nasledujúcimi parlamentnými voľbami do NR SR. Autor, profesor Štefan Kassay očakáva zvýšené úsilie a zefektívňovanie procesov organizácie a rozhodovania aj v decíznych zložkách spoločnosti. Ako dlhoročný realizátor inovačných a organizačno-realizačných opatrení si zakladá na modernizácii podniku a implementáciách nových poznatkov na báze vedeckej verifikácie do podnikovej praxe. Súčasťou tohto úsilia je široko rozvinutá informačno-komunikačná aktivita s cieľom zvýšiť efektivitu podnikových

Prekladateľ s citom a poctivosťou – Ryszard Juchniewicz významná osobnosť poľskej knižnej reprezentá

Kraków / Pezinok 8.4.2019. ,,Nebýva zvykom, aby prekladateľ bol poctený autorom možnosťou vysloviť sa k vydaniu takého monumentálneho diela, ako je pentalógia Štefana Kassaya, Podnik a podnikanie”. Stalo sa viackrát, že autor vyslovil nielen pochvalu ale i obdiv nad perfektnou prácou Ryszarda. Zľava prezident Lech Walesa, Ryszard Juchniewicz a profesor Štefan Kassay Za ostatných 20 rokov Ryszard Juchniewicz na poli prekladateľstva odviedol významnú prácu najmä pri prekladoch zo Slovenského jazyka do Poľského jazyka. Bol žiadaným prekladateľom, podieľal sa na mnohých prezentáciach a odborných podujatiach v Poľsku alebo často aj na Slovensku. Prezentácia kompletného diela Podnik a podnikanie v

Laboratórium života profesora Jiřího Mareka

Pezinok 1.4.2019. Významný konštruktér obrábacích strojov a zariadení, profesor z Fakulty strojného inžinierstva Vysokého učenia technického v Brne (VÚT), Jiří Marek bol dnes hosťom u profesora Štefana Kassaya v relácii Laboratórium života. Natočený príspevok je špeciálne zameraný na obrábacie stroje a nástroje. Zároveň prebehli rokovania o rozbehnutej spolupráci v oblasti vedy a vzdelávania – spolupráce I.D.C. Holding, a.s., Nadácie na podporu vedy a vzdelávania a VÚT. Predmetom rokovania bola aplikácia Spoločnej európskej produkčnej platformy do výučbového procesu na Univerzite v ekonomických odvetviach zaoberajúcich sa riadením podnikov. Zľava profesor Jiří Marek prezentuje profesorovi Št

Archív